ملانصرالدین

حکایت طنز:دعوا سر لحاف ملا بود!

حکایت طنز:دعوا سر لحاف ملا بود!

در یک شب زمستانی سرد ، ملا در رختخواش خوابیده بود که یکباره صدای غوغا از...

شرط بندی ملا نصر الدین!

شرط بندی ملا نصر الدین!

در نزدیکی ده ملا نصرالدین مکان مرتفعی بود که شبها باد می آمد و فوق العاده...

حکایت خواندنی ملا و شمع!

حکایت خواندنی ملا و شمع!

در نزدیکی ده ملا مکان مرتفعی بود که شبها باد می آمد و فوق العاده سرد...

حکایت جالب پرواز خر ملانصرالدین!

حکایت جالب پرواز خر ملانصرالدین!

داستان پرواز در آسمانها مردی که خیال می کرد دانشمند است و در نجوم تبحری دارد...

داستان خنده دار مجازات ملانصرالدین!

داستان خنده دار مجازات ملانصرالدین!

روزی ملانصرالدین خطایی مرتکب می شود و او را نزد پادشاه می برند تا مجازاتش را...

حکایت ملانصرالدین و دانشمند

حکایت ملانصرالدین و دانشمند

روزی دانشمندی به شهر ملانصرالدین وارد می‌شود و می‌خواهد با دانشمند آن شهرگفتگویی داشته باشد.مردم، چون...

داستان ضرب المثل آستین نو بخور پلو!

داستان ضرب المثل آستین نو بخور پلو!

آستین نو بخور پلو ،هنگامی که بر روی ظاهر افراد قضاوت شود بکار می رود…روزی ملا...