یونیک ویزاهم سامدکتر تاجبخش

حوادث

تجاوز وحشیانه به دختر دانشجوی دانشگاه تهران در شب بازی ایران پرتغال+ عکستجاوز وحشیانه به دختر دانشجوی دانشگاه تهران در شب بازی ایران پرتغال+ عکس
جزئیات تلخ حمله سگ ولگرد به یک کودک ۷ ساله نهاوندی +عکسجزئیات تلخ حمله سگ ولگرد به یک کودک ۷ ساله نهاوندی +عکس
شکنجه کودک ۹ ساله با اتو به خاطر ننوشتن تکالیف مدرسه + عکسشکنجه کودک ۹ ساله با اتو به خاطر ننوشتن تکالیف مدرسه + عکس
مرگ های دلخراش محمدپارسا ,طاها و ماهان همراه مادرشان در کرج +عکسمرگ های دلخراش محمدپارسا ,طاها و ماهان همراه مادرشان در کرج +عکس
دکتر بتول طاهریویدئو