پزشکی و سلامت- نیک صالحی

پزشکی و سلامت

بخور نخورهای تب

بخور نخورهای تب

افزایش دمای بدن از حد نرمال را تب می گوییم در واقع تب یک ساز و کار دفاعی بدن در برابر عوامل  عفونی و بیماری زاست بدن سعی می کند به واسطه ترشح میانجی هایی که به آن ها مواد تب زا می گوییم دمای خود را افزایش دهد تا شرایط  رشد و تکثیر را […]