داستان جالب:امسال زمستان سختی در راه است

داستان جالب:امسال زمستان سختی در راه استداستان

پائیز بود و سرخپوست ها از رئیس جدید قبیله پرسیدند که زمستان پیش رو سرد خواهد بود یا نه.از آنجایی که رئیس جدید از نسل جامعه مدرن بود از اسرار قدیمی سرخپوست ها چیزی نیاموخته بود.او با نگاه به آسمان نمی توانست تشخیص دهد زمستان چگونه خواهد بود.بنابراین برای اینکه جانب احتیاط را رعایت کند […]

پائیز بود و سرخپوست ها از رئیس جدید قبیله پرسیدند که زمستان پیش رو سرد خواهد بود یا نه.از آنجایی
که رئیس جدید از نسل جامعه مدرن بود از اسرار قدیمی سرخپوست ها چیزی نیاموخته بود.او با نگاه به
آسمان نمی توانست تشخیص دهد زمستان چگونه خواهد بود.بنابراین برای اینکه جانب احتیاط را رعایت کند به افراد قبیله گفت
که زمستان امسال سرد خواهد بود و آنان باید هیزم جمع کنند.

چند روز بعد ایده ای به نظرش رسید.به مرکز تلفن رفت و با اداره هواشناسی تماس گرفت و پرسید:آیا
زمستان امسال سرد خواهد بود؟کارشناس هواشناسی پاسخ داد:به نظر می رسد این زمستان واقعاً سرد باشد.رئیس جدید به
قبیله برگشت و به افرادش گفت که هیزم بیشتری انبار کنند.یک هفته بعد دوباره از مرکز هواشناسی پرسید: آیا هنوز
فکر می کنید که زمستان سردی پیش رو داریم؟کارشناس جواب داد:بله، زمستان خیلی سردی خواهد بود.رئیس دوباره به قبیله
برگشت و به افراد قبیله دستور داد که هر تکه هیزمی که می بینند جمع کنند.هفته بعد از آن دوباره
از اداره هواشناسی پرسید:آیا شما کاملاً مطمئن هستید که زمستان امسال خیلی سرد خواهد بود؟کارشناس جواب داد: قطعاً
و به نظر می رسد زمستان امسال یکی از سردترین زمستان هایی باشد که این منطقه به خود
دیده است.رئیس قبیله پرسید:شما چطور می توانید این قدر مطمئن باشید؟کارشناس هواشناسی جواب داد:چون سرخپوست ها دیوانه وار
در حال جمع آوری هیزم هستند.!!!داستانک

در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
بازیگران مرد که در نقش زن بازی کردند از اکبر عبدی تا امین حیایی
تاریخ بروزرسانی : 2015-05-04 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :