داستان آموزنده دزد باورها

داستان آموزنده دزد باورها داستان

دزد باورها آن شخص بسته را به صاحبش بازگرداند. او را گفتند : چرا این همه مال را از دست دادی؟ گفت: صاحب مال عقیده داشت که این دعا، مال او را حفظ می کند و من دزد مال او هستم، نه دزد دین! اگر آن را پس نمی دادم و عقیده صاحب آن مال […]

دزد باورها

آن شخص بسته را به صاحبش بازگرداند.

او را گفتند : چرا این همه مال را از دست دادی؟

گفت: صاحب مال عقیده داشت که این دعا،
مال او را حفظ می کند و من دزد مال او هستم، نه دزد دین! اگر آن را پس نمی
دادم و عقیده صاحب آن مال خللی می یافت، آن وقت من، دزد باورهای او نیز بودم و این
کار دور از انصاف است.

داستانک

تاریخ بروزرسانی : 2016-10-14 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :