دربی

درگیری استقلال و پرسپولیس بررسی اتفاقات دربی ۹۵ به روایت تصویر

درگیری استقلال و پرسپولیس بررسی اتفاقات دربی ۹۵ به روایت تصویر

بازی جنجالی بین تیم های استقلال و پرسپولیس در پایان بازی به درگیری کشیده شد و...