حسین ماهینی

فرزندان حسین ماهینی در یک روز تمرینی در کنار پدرشان

فرزندان حسین ماهینی در یک روز تمرینی در کنار پدرشان

حسین ماهینی بازیکن سابق تیم پرسپولیس که در سایپا حضور دارد هنوز به تیم سابقش تعصب...