ربوده شدن پسر بچه در مقابل چشمان خواهرش در ترکمن صحرا

ربوده شدن پسر بچه در مقابل چشمان خواهرش در ترکمن صحرا حوادث

خانواده پسر ۱۲ ساله در ترکمن صحرا که فرزندشان را برای خرید به مغازه سر کوچه فرستاده بودند با سرنوشت شومی روبرو شدند و به دلایلی نامعلم پسر نوجوان آن ها توسط مرد ناشناس ربوده شده است.

محمد نعیم پسر نوجوان ۱۲ ساله در ترکمن صحرا در حالی که برای خرید از خانه بیرون روفته بود در مقابل چشمان خواهرانشان توسط مرد ناشناس مورد کتک قرار گرفت و سپس ربوده شده است. در ادامه جزئیات مرموز ربوده شدن پسر بچه را در Niksalehi بخوانید.

ربوده شدن پسر بچه

محمدنعیم ۱۲ ساله،شب گذشته در حالی که داشت از خرید به خانه برمی گشت توسط فرد ناشناس ربوده شد.فرد آدم ربا مقابل چشمان خواهر و برادر محمدنعیم،بی اعتنا به فریادهای آنها،پسرک را به زور کتک سوار خودروی پژو خود کرد و از محل گریخت.

آفتاب تازه از کوچه محل زندگی محمدنعیم در شهر ترکمن صحرای بندر ترکمن، رخت بربسته
بود که صدای فریادهای بی امان خواهران او خبر از یک فاجعه به اهالی محل داد.

جیغ ممتد بچه ها تمامی نداشت. همه چیز در چند ثانیه اتاق افتاد. راننده خودروی پژویی که از چند دقیقه قبل بچه ها را تعقیب می کرد، محمد نعیم را با کتک روی زمین کشاند و سوار ماشین کرد.

زمانی که پدر و مادر بچه ها و اهالی محل خودشان را به کوچه رساندند، دیگر نه خبری از خودرو بود و نه از محمدنعیم.

ربوده شدن پسر بچه

ربوده شدن پسر بچه محمد نعیم

سرنوشت پسر ۱۲ ساله در مغازه

بیش از دوازده ساعت از ربوده شدن پسرنوجوان می گذرد. اما انگار سال هاست که خواب
و خوراک بر پدر و مادرش حرام شده است.پدر محمدنعیم قرنجیک در گفتگو با رکنا
ماجرای ربوده شدن پسرش را اینطور تعریف می کند:«دیشب قرار بود برای من مهمان
بیاید اما محمدنعیم مهمان من را نمی شناخت.

نزدیک رسیدن مهمان،از او خواستم برای خرید به مغازه برود و خواهرانش هم همراه او رفتند.
چند دقیقه که گذشت صدای جیغ و فریاد فرزندانم را شنیدم.

از حالت صدایشان کاملا مشخص بود که وحشت کرده اند و اتفاق خیلی بدی افتاده است.
وقتی خودم را به مقابل خانه مان رساندم فهمیدم که محمدنعیم را دزدیده اند.»

جزئیات تلخ ربوده شدن پسر بچه

خواهران کوچکتر محمدنعیم که شاهد ماجرا بودند به پدرشان گفته بودند که از چند دقیقه قبل یک خودرو پژو آنها تعقیب می کرده است.پدر محمدنعیم قرنجیک در ادامه به رکنا گفت: «بچه هایم می گویند که از چند دقیقه قبل یک خودروی پژو آنها را تعقیب می کرده است.

محمدنعیم فکر کرده بوده راننده آن خودرو مهمان ماست و برای همین با او هم مسیر شده است.
او مهمان من را نمی شناخت و برای همین آن ناشناس را با مهمان اشتباه گرفته بود.

جلوی در خانه وقتی راننده از ماشین پیاده شده بود،پسرم با تصور اینکه او مهمان خانه
ماست جلوی او می رود تا او را به خانه دعوت کند اما همان موقع راننده او را کتک زده بود
و روی زمین کشانده بود و به زور سوار ماشینش کرده بود.
بعد هم به سرعت از محل دور شده بود.»

محمد نعیم فرزند دوم خانواده است و هفت خواهر و برادر دارد. او روز گذشته در اولین روز مدرسه سر کلاس پنجم نشست. اما جای او امروز در کلاس درسش خالی است.

رکنا

تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
تاریخ بروزرسانی : 2020-09-06 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :