شهربانو منصوریان

صحبت های شهربانو منصوریان در بیمارستان بعد از عمل جراحی

صحبت های شهربانو منصوریان در بیمارستان بعد از عمل جراحی

فیلمی کوتاه از صحبت های شهربانو منصوریان در بیمارستان بعد از عمل جراحی ، با ما...

اولین تصویر از شهربانو منصوریان بعد از عمل جراحی

اولین تصویر از شهربانو منصوریان بعد از عمل جراحی

نخستین تصویر از شهربانو منصوریان ووشوکار معروف زن ایرانی بعد از عمل

عمل سنگین شهربانو منصوریان ووشوکار زن ایرانی بخاطر کاهش وزن زیاد

عمل سنگین شهربانو منصوریان ووشوکار زن ایرانی بخاطر کاهش وزن زیاد

ویدیویی از صحبت های شهربانو منصوریان درباره عملش بعد از کاهش وزن زیاد

تبریک روز عشق شهربانو منصوریان بانوی ووشو کار ایرانی به همسرش

تبریک روز عشق شهربانو منصوریان بانوی ووشو کار ایرانی به همسرش

تبریک روز عشق شهربانو منصوریان به همسرش و افتخارات بانوی ووشوکار ایرانی

پاسخ شهربانو منصوریان به سوال درباره ماسک نزدنش در پارک

پاسخ شهربانو منصوریان به سوال درباره ماسک نزدنش در پارک

شهربانو منصوریان ورزشکار زن معروف به سوال درباره ماسک نزدنش در پارک پاسخ داد.