ماجرای شکستن دست خبرنگار زن به دلیل تهیه گزارش واکسیناسیون

ماجرای شکستن دست خبرنگار زن به دلیل تهیه گزارش واکسیناسیوناخبار ایران و جهان

ماجرای شکستن دست خبرنگار زن به دلیل تهیه گزارش واکسیناسیون را ببینید.

خبرنگاری کاری است که استرس ها و خطرات خود را دارد و ممکن است برای خبرنگاران در حین تهیه گزارش خطراتی به وجود آید. زنی که قصد داشت از نحوه انجام واکسیناسیون خبر تهیه کند مورد حمله قرار گرفت و دستش شکست . در نیک صالحی ماجرای شکستن دست خبرنگار زن را ببینید.

شکستن دست خبرنگار زن

دست یک خبرنگار به دلیل تهیه گزارش از نحوه واکسیناسیون عمومی شکسته شد. این خبرنگار در مورد اتفاق توضیح داد.

بیشتر بدانید از اولین زن خبرنگار ایرانی کیست؟

سید فرید قاسمی ، پژوهشگر تاریخ مطبوعات ایران در کتاب مطبوعات ایرانی خود درباره این زن
سخن می گوید و او را اولین روزنامه نگار زن ایران می نامد:«اولین زن مطبوعات ایران عزت ملک خانم
دختر امامقلی میرزای عماد الدوله دولتشاهی است که در سال ۱۲۸۸ه.ق به عقد محمد
حسن خان صنیع الدوله (اعتماد السلطنه ) درآمد و از سال۱۳۰۶ ملقب به اشرف السلطنه شد.

خبرنگاری

خبرنگاری

همسر اشرف السلطنه در دوران ۲۵ سال زندگی مشترک با او عهده دار امور مطبوعاتی بود و ۹
نشریه انتشارداد و نامش به عنوان نخستین وزیر انطباعات در تاریخ به ثبت رسید ، در این مدت اشرف
السلطنه صمیمانه با او همکاری کرد و حتی بیشتر آنچه که به عنوان روزنامه خاطرات اعتماد
السلطنه بر جای مانده است ،تقریر اعتماد السلطنه و تحریر اشرف السلطنه است و دور نیست که آثار دیگری نیز تحریر او باشد.»

خبرنگار زن

خبرنگار زن

نقش این زن همچنین در تاریخ عکاسی ایران انکارناپذیر است و او را به عنوان اولین عکاس زن
ایران هم می شناسند. اعتمادالسلطنه همسر او در کتاب خود، روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه که
شامل وقایع چهل سال زندگی پر ماجرای وی در دربار ناصرالدین شاه است، بارها به
عکاسی وی اشاره کرده است. شرح روشنگری را نیز یکی از بستگان اشرف السلطنه در مقدمه
چاپ های بعدی این کتاب در معرفی اشرف السلطنه و فعالیت های او از جمله عکاسی نوشته است.

خبرآنلاین

یک رقص خیابونی شاد و پرانرژی
آواز عاشقانه مهرداد میناوند در مراسم ازدواج لاکچری اش
تاریخ بروزرسانی : 2021-05-20 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :