سگ

سگ قدرجونی یا نژاد سگ قهدریجانی / مشخصات سگ بومی اصفهان

سگ قدرجونی یا نژاد سگ قهدریجانی / مشخصات سگ بومی اصفهان

دراین مقاله به معرفی سگ قدرجونی یکی از بهترین و درشت هیکل ترین سگ های اصیل...

نکاتی که قبل از آوردن سگ‌ها درباره نگهداری از حیوانات خانگی باید بدانید

نکاتی که قبل از آوردن سگ‌ها درباره نگهداری از حیوانات خانگی باید بدانید

نکاتی برای آوردن سگ‌ها به خانه

آشنایی کامل با سگ ژرمن شپرد

آشنایی کامل با سگ ژرمن شپرد

سگ ژرمن شپرد به خوبی از عهده محافظت بر می آید و در مقابل غریبه ها...

پرورش و نگهداری از سگ گریت دین

پرورش و نگهداری از سگ گریت دین

گریت دین احتیاج به تمرین روزانه آرام دارد. راهپیمائی روزانه به همراه آموزش را دوست دارد....

معرفی نژاد سگ تازی, سگ سالوکی

معرفی نژاد سگ تازی, سگ سالوکی

سگ سالوکی , سالوکی به فعالیت بدنی زیادی نیاز دارد . هنگام دویدن خوشحالترین است! و...