استرس و درمان

راهکارهایی ساده برای رفع استرس شغلی

راهکارهایی ساده برای رفع استرس شغلی

مدیریت استرس شغلی , با هرگونه آشفتگی در فضای کاری برخورد کنید..

درمان استرس و کاهش ویا اضافه وزن

درمان استرس و کاهش ویا اضافه وزن

کاهش وزن طولانی مدت با فشار بیشتر به خودتان اتفاق نمی‌افتد..

دیدوبازدید نوروزی بدون استرس با این فوت‌وفن ها

دیدوبازدید نوروزی بدون استرس با این فوت‌وفن ها

رنجش یک احساس ناخوشایند و آزردگی حاصل از ارضا نشدن یک نیاز و توقع در رابطه...

عوامل استرس زا در محل کار و اثر آن روی جسم و روان

عوامل استرس زا در محل کار و اثر آن روی جسم و روان

اولین نکته برای موفقیت در کار این است که شما عاشق کارتان باشید..

کاهش استرس به روش ژاپنی و روش اجرا

کاهش استرس به روش ژاپنی و روش اجرا

در ژاپن باستان اطبا برای کاهش استرس توصیه می کردند افراد انگشت خود را فشار دهند‎..

درمان استرس با تکنیک ژاپنی در ۵ دقیقه

درمان استرس با تکنیک ژاپنی در ۵ دقیقه

استرس زیاد در فعالیت های روزانه تاثیر میگذارد‎..

از بین بردن استرس شغلی ,چند گام موثر برای غلبه بر استرس شغلی

از بین بردن استرس شغلی ,چند گام موثر برای غلبه بر استرس شغلی

برای غلبه بر استرس ابتدا منبع استرس خود را شناسایی کنیم..