طالع بینی شخصی

طالع یا فال بینی ابجدی

طالع یا فال بینی ابجدی

یکی از انواع روشهای طالع یا فال بینی، روشی است که به طریق محاسبه ابجدی صورت...

طالع بینی شخصی متولد اسفند

طالع بینی شخصی متولد اسفند

مشخصات کلی متولدین اسفند ماه:بسیار حسّاس و رؤیایی ، دارای حسّ ششم ، خیلی ظریف و...

طالع بینی شخصی متولد بهمن

طالع بینی شخصی متولد بهمن

مشخصات کلی متولدین بهمن ماه:بسیار حسّاس ،  استوار و ثابت قدم ، واقعاْ عاقل و تودار...

طالع بینی شخصی متولد دی

طالع بینی شخصی متولد دی

مشخصات کلی متولدین دی ماه:دارای شخصیّت عالی ، خیلی لایق و کاردان ، بهترین رئیس ،...

طالع بینی شخصی متولد آذر

طالع بینی شخصی متولد آذر

مشخصات کلی متولدین آذرماه:پر شانس‌ترین فرد ، ساده و بی آلایش ، عاشق تعلیم و تربیت...

طالع بینی شخصی متولد آبان

طالع بینی شخصی متولد آبان

مشخصات کلی متولدین آبان ماه:قوی و قدرتمند ، مصمّم و با اراده پولادین ، ورزشکار ،...

طالع بینی شخصی متولد مهر

طالع بینی شخصی متولد مهر

مشخصات کلی متولدین مهر ماه:اهل اعتدال ، حامی وپشتیبان همسر ، شیرین بیان ، صلح جو...

طالع بینی شخصی متولد شهریور

طالع بینی شخصی متولد شهریور

مشخصات کلی متولدین شهریورماه:حسّاس ، با هوش ، شاد و سر حال ، دقیق ، وظیفه...

طالع بینی شخصی متولد مرداد

طالع بینی شخصی متولد مرداد

مشخصات کلی متولدین مرداد ماه:پر محبّت ، متنفّر از دروغ ، واقعاْ قدرتمند ، ثابت قدم...

طالع بینی شخصی متولد تیر

طالع بینی شخصی متولد تیر

مشخصات کلی متولدین تیرماه:خیلی حسّاس ، سریع الانتقال ، رویایی ، عاشق خانه و خانواده ،...

طالع بینی شخصی متولد خرداد

طالع بینی شخصی متولد خرداد

مشخصات کلی متولدین خرداد ماه:اهل تنّوع ، واقعاْ باهوش ، سریع‌الانتقال ، متلّون‌المزاج ، غیر پایدار...

طالع بینی شخصی متولد اردیبهشت

طالع بینی شخصی متولد اردیبهشت

مشخصات کلی متولدین اردبیهشت ماه:خیلی قانع ، صبور و آرام ، پرتحمّل ، عاشق مالکیّت ،...

طالع بینی شخصی متولد فروردین

طالع بینی شخصی متولد فروردین

مشخّصات کلی متولدین فروردین  ماه:پرجنب و جوش ، فعّال ، عجول ، رک و بی‌پروا ،...