چه کسی صاحب گورخر است

چه کسی صاحب گورخر است ضرب المثل و معما

چه کسی صاحب گورخر است , سی که سیگار «مارلبورو» می‌کشد، همسایه کسی است که روباه دارد.

چه کسی صاحب گورخر است

چه کسی صاحب گورخر است , معما های جالب با جواب را در ادامه ببینید :

۱۶ واقعیت زیر را در نظر بگیرید:

۱) ۵ خانه وجود دارد. ۲) انگلیسی در خانه قرمز زندگی می کند. ۳) اسپانیایی یک سگ دارد. ۴) در خانه سبز قهوه نوشیده می شود. ۵) ایتالیایی چای می‌نوشد. ۶) خانه سبز، بدون هیچ فاصله‌ای، در سمت راست خانه سفید قرار دارد. ۷) کسی که سیگار «کنت» می‌کشد، حلزون دارد. ۸) سیگار «وینستون» در خانه زرد کشیده می‌شود. ۹) در خانه وسطی، شیر نوشیده می‌شود. ۱۰) فرانسوی در اولین خانه زندگی می‌کند. ۱۱) کسی که سیگار «مارلبورو» می‌کشد، همسایه کسی است که روباه دارد. ۱۲) کسی که سیگار «وینستون» می‌کشد، همسایه کسی است که اسب دارد.

چه کسی صاحب گورخر است

۱۳) کسی که سیگار «مور» می‌کشد، آب پرتقال می‌نوشد. ۱۴) ژاپنی سیگار «پارلمنت» می‌کشد. ۱۵) فرانسوی در همسایگی خانه آبی زندگی می‌کند. ۱۶) در هر خانه، یک ملیت، یک حیوان، یک سیگارکش و یک نوشیدنی قرار دارد. حال به ۲ سوال زیر پاسخ دهید: الف- چه کسی آب می‌نوشد؟ ب- چه کسی گورخر دارد؟ ♦♦♦♦ ♦♦♦♦ ♦♦♦♦ ♦♦♦♦ ♦♦♦♦ ♦♦♦♦ ♦♦♦♦ ♦♦♦♦ ♦♦♦♦ ♦♦♦♦ ♦♦♦♦ ♦♦♦♦ ♦♦♦♦ ♦♦♦♦ ♦♦♦♦ ♦♦♦♦ ♦♦♦♦ ♦♦♦♦ جواب معمای چه کسی صاحب گورخر است: حیوان سیگار رنگ خانه نوشیدنی ملیت حلزون کنت قرمز شیر انگلیسی اسب مارلبورو آبی چای ایتالیایی روباه وینستون زرد آب فرانسوی سگ مور سفید آب پرتقال اسپانیایی گورخر پارلمنت سبز قهوه ژاپنی ravanyar

تاریخ بروزرسانی : 2017-04-27 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :