ضرب المثل شکم راپهنش کنی دشت است جمعش کنی مشت است

ضرب المثل شکم راپهنش کنی دشت است جمعش کنی مشت استضرب المثل و معما

ضرب المثل ها پر از داشتان های آموزنده هستند. وقتی ضرب المثلی را در جای خود به کار می برید در واقع آن داستان را بیان می کنید. گرچه خیلی از این داستان ها به فراموشی سپرده شده اند ولی با کمی مطالعه می شود آنها را به یاد آورد.

امروز هم تصمیم داریم داستان یک ضرب المثل قدیمی را برایتان بازگو کنیم. ضرب المثل شکم را پهنش کنی دشت است جمعش کنی مشت است درباره قناعت  و ارزش آن است در واقع جایی کاربرد دارد که طرف نباید برای یک لقمه غذا اصرار بیهوده کرد و گاهی قناعت هم لازم است.

 ضرب المثل شکم را پهنش کنی دشت است

روزی بود.روزگاری بود. روزگار اسکندر بود. کار لشگر کشی و جنگ اسکندر پیش رفت و پیش رفت تا به چین رسید.
امابر خلاف انتظار او نه لشگری در برابرش مقاومت کرد و نه سپاه و فرمانده ای به جنگش آمد.
خاقان چین که فرمانده بزرگ مردم چین بود،دستور داد اسکندر ولشگریانش را با احترام به پایتخت
چین ببرند. اسکندر و سربازانش خوشحال بودند که بدون جنگ وخونریزی چین را هم فتح کرده اند،
اما نمی دانستند که در پشت پرده حکایت هایی است… وقتی اسکندر به پایتخت چین رسید
،خاقان چین به استقبالش رفت واو را با عزت واحترام وارد قصر کرد.

 ضرب المثل شکم را پهنش کنی دشت است

داستان ضرب المثل شکم را پهنش کنی دشت است

شب خاقان چین مهمانی بزرگی راه انداخت وهمه ی بزرگان چین را به آن مهمانی دعوت کرد.
از اسکندر و فرماندهان سپاه او هم خواست که در آن مهمانی شرکت کنند.مهمانان که آمدند
وجمع شدند،بساط شام چیده شد.جلوی هرکدام از مهمانان ظرف سرپوشیده ای بودکه غذای خوشمزه ای
در ان گذاشته بودند.وقت خوردن شام شد.همه ی مهمانان سرپوش های غذا را برداشتند و مشغول خوردن
غذا شدند.اسکندر وفرماندهان او هم سرپوش های ظرف خود را برداشتند،اما در ظرف آنها غذا نبود تعجب کردند.

داستان  ضرب المثل شکم را پهنش کنی دشت است

در ظرف غذای آنها به جای غذا،طلا وجواهرات گران قیمت گذاشته بودند.اسکندر با دیدن طلاها و
جواهرات شگفت زده شد و روکرد به خاقان چین و با خنده گفت:متشکرم که به من و فرماندهانم
احترام گذاشتید و این جواهرات گران بها را به ما هدیه دادید اما من انتظار داشتم که مثل
بقیه برای ما هم شام بیاورند،دلیل این کارتان چیست؟

خاقان چین با آرامش جواب اسکندر را داد و گفت:من فکر می کردم که اسکندر وفرماندهانش
به جای غذا طلا وجواهرات می خوردند،به همین دلیل  برای شما چنین چیز هایی را به عنوان
شام گذاشته ام. اسکندر کمی ناراحت شد و گفت: این چه حرفی است که می زنی.
تا حالا چه کسی به جای غذا طلا وجاهرات خورده است؟

 ضرب المثل شکم را پهنش کنی دشت است

ماجرای ضرب المثل شکم را پهنش کنی دشت است

خاقان چین گفت:اگر طلا وجواهرات نمی خورید،این همه کشور گشایی وجنگ وخونریزی برای چیست؟
اگر پادشاه یک کشور کوچک هم باشید،بهترین غذاها را می توانید بخورید. شکم را پهن کنی از
دشت هم بزرگتر است وجمعش کنی اندازه ی یک مشت است.

از آن به بعد برای این که بگویند برای یک لقمه غذا نباید به درو دیوار زد و با قناعت هم میشود
زندگی کرد،این مثل را به زبان می اورند.

فرزند من

در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
آواز عاشقانه مهرداد میناوند در مراسم ازدواج لاکچری اش
تاریخ بروزرسانی : 2018-08-04 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :