پیامک سخـنان حکیـمانه از بـزرگان

پیامک سخـنان حکیـمانه از بـزرگاناس ام اس

پیامک سخـنان حکیـمانه از بـزرگان , گاهی شالوده و ریشه شکست های بزرگ ، از اشتباهات بسیار ریز و کوچک سرچشمه می گیرد . ارد بزرگ

پیامک سخـنان حکیـمانه از بـزرگانReviewed by Ghasri on Jun 11Rating:

پیامک سخـنان حکیـمانه از بـزرگان

پیامک سخـنان حکیـمانه از بـزرگان , ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیموده‌ایم می‌توانیم هدایت
کنیم.اسکات پک

♦♦♦♦♦♦♦♦جملات قصار بزرگان ♦♦♦♦♦♦♦♦

کسی داناست که می داند هیچ نمی داند.ضرب المثل فلسطینی

♦♦♦♦♦♦♦♦جملات قصار بزرگان ♦♦♦♦♦♦♦♦

سعادت دیگران ، بخشی مهم از خوشبختی ماست.رنان

♦♦♦♦♦♦♦♦جملات قصار بزرگان ♦♦♦♦♦♦♦♦

یاد اشک و شیفتگی ، آویزه خاموش دلهاست.
ارد بزرگ

♦♦♦♦♦♦♦♦جملات قصار بزرگان ♦♦♦♦♦♦♦♦

با مردمان نیک معاشرت کن تا خودت هم یکی از آنان به شمار روی.ژرژ هربرت

♦♦♦♦♦♦♦♦جملات قصار بزرگان ♦♦♦♦♦♦♦♦

آدمهای بزرگ و
اندیشمند ، بسیار اشک می ریزند.
ارد بزرگ

♦♦♦♦♦♦♦♦جملات قصار بزرگان ♦♦♦♦♦♦♦♦

آن زنده که کاری نکند ، مرده به از اوست.
ضرب المثل ایرانی

♦♦♦♦♦♦♦♦جملات قصار بزرگان ♦♦♦♦♦♦♦♦

با دلسوزی و احترام بیشتری نسبت به دیگران رفتار کنید.
آنتونی رابینز

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان بزرگان،جملات قصار ♦♦♦♦♦♦♦♦

فرومایگان پس از پیروزی ، همآورد شکست خورده خویش را به ریشخند می گیرند.
ارد بزرگ

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان بزرگان،جملات قصار ♦♦♦♦♦♦♦♦

پیامک سخـنان حکیـمانه از بـزرگان

هنگامی که منتظرید دیگران هیجان را به زندگی شما بازگردانند ، برای تولید عشق و شور و نشاط
به آنان وابسته می شوید و تماس خود را با منبع عشق درون خود از دست می دهید.
باربارا دی آنجلیس

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان بزرگان،جملات قصار ♦♦♦♦♦♦♦♦

با تقوی و خوبی می توان سعادت آفرید.زنون

♦♦♦♦♦♦♦♦جملات قصار بزرگان ♦♦♦♦♦♦♦♦

گاهی شالوده و ریشه شکست های بزرگ ،
از اشتباهات بسیار ریز و کوچک سرچشمه می گیرد.
ارد بزرگ

♦♦♦♦♦♦♦♦جملات قصار بزرگان ♦♦♦♦♦♦♦♦

مرور زمان به خودی خود بسیاری از نگرانی ها را ازبین می برد.دیل کارنگی

♦♦♦♦♦♦♦♦جملات قصار بزرگان ♦♦♦♦♦♦♦♦

اندیشه پروازگر است جایی
فرودش آوریم که زیبایی خانه دارد.ارد بزرگ

♦♦♦♦♦♦♦♦جملات قصار بزرگان ♦♦♦♦♦♦♦♦

امکانپذیر است که یک میلیون حقیقت را در مغز
انباشت ولی هنوز بیسواد بود.آلک بورن

♦♦♦♦♦♦♦♦جملات قصار بزرگان ♦♦♦♦♦♦♦♦

عصاره همه مهربانی ها را گرفتند و از آن مادر را
ساختند.کریستوفر مارلو mobfa

تاریخ بروزرسانی : 2017-06-11 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
یونیک ویزاهم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهری
ویدئو