اقدام وحشیانه ۴ پسر چوپان با دختر دانشجو در بیابان های ورامین

اقدام وحشیانه ۴ پسر چوپان با دختر دانشجو در بیابان های ورامینحوادث

جلسه رسیدگی به پرونده سیاه چهار چوپان که دختر دانشجو را آزار دادند و دوست پنهانی وی را نیز شکنجه کردند به خاطر فراری بودن یکی از متهمان برگزار نشد.

تجاوز ۴ پسر چوپان به دختر دانشجو

تجاوز ۴ پسر چوپان به دختر دانشجو ,رسیدگی به این پرونده از زمستان ۹۵ به دنبال شکایت یک مرد جوان در دستور کار پلیس قرارگرفت.
وی گفت: کارمند دانشگاه هستم و مدتی پیش با یک دختر دانشجو به نام نازنین آشنا شدم.
من به او قول دادم تا به واسطه آشنایی با استادان دانشگاه برای امتحانات نازنین از آنها نمره بگیرم.
به همین خاطر همراه او به بیابان های ورامین رفتم.
اما آنجا چهار پسر چوپان که متوجه رابطه پنهانی ما شده بودند به ما حمله کردند و نازنین را
آزار دادند.آنها مرا هم ساعتها شکنجه کردند.
وی ادامه داد: پسران چوپان وقتی متوجه شدند به خاطر گرفتن نمره مناسب از استادان دانشگاه با نازنین رابطه پنهانی
برقرار کرده ام مرا مجبور کردند تا مقابل دورین موبایل آنها نازنین را آزار دهم .
آنها سپس فیلم سیاه را تحویل نازنین دادند و گفتند اگر به وعده ام عمل نکردم و برای نازنین
نمره خوبی از استادان دانشگاه نگرفتم فیلم را در دانشگاه پخش کند و آبرویم را ببرد.

تجاوز 4 پسر چوپان به دختر دانشجو

تجاوز ۴ پسر چوپان به دختر دانشجو

به دنبال اظهارات تکان دهنده این مرد نازنین بازداشت شد و پلیس رد
سه مرد چوپان را یافت.
اما نشانی از چهارمین متهم به دست نیاورد.
به این ترتیب پرونده سیاه به شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
اما قبل از جلسه مرد جوان نسبت به سه مرد چوپان اعلام رضایت کرد و نازنین نیز گفت: نسبت
به یکی از چوپان ها اعلام گذشت می کنم.
از چوپانی هم که بعد از این ماجرا مرا با موتور به کنار جاده رساند تا بتوانم خودم را به
خانه مان برسانم شکایتی ندارم.
اما نمی دانم متهم فراری این پرونده مرا آزار داده است یا نه.
به این ترتیب هیات قضایی جلسه دادگاه را تجدید کرد و پرونده را به پلیس آگاهی فرستاد تاپس از
بازداشت چهارمین متهم این پرونده به جرم چهار متهم به صورت یکجا رسیدگی شود.
رکنا

یک رقص خیابونی شاد و پرانرژی
بازیگران مرد که در نقش زن بازی کردند از اکبر عبدی تا امین حیایی
تاریخ بروزرسانی : 2017-05-24 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :