مانی

اتهام عجیب و باورنکردنی مانی حقیقی علیه اصغر فرهادی برای فیلم «گذشته»

اتهام عجیب و باورنکردنی مانی حقیقی علیه اصغر فرهادی برای فیلم «گذشته»

در این مطلب ماجرای مانی حقیقی و اصغر فرهادی را مشاهده می کنید که آقای حقیقی...