تصادف

لحظه عجیب واژگون شدن تریلی حین عبور از رودخانه در چابهار

لحظه عجیب واژگون شدن تریلی حین عبور از رودخانه در چابهار

ویدیویی عجیب از لحظه واژگون شدن تریلی هنگام عبور از رودخانه در چابهار

لحظه عجیب و باورنکردنی فرار موتور سوار از تصادف مرگبار

لحظه عجیب و باورنکردنی فرار موتور سوار از تصادف مرگبار

ویدیویی از لحظه حیرت انگیز فرار موتور سوار از تصادف وحشتاک و مرگبار