اگر نوروز ۵شنبه باشد چه سالی خواهیم داشت؟

اگر نوروز ۵شنبه باشد چه سالی خواهیم داشت؟روانشناسی

بدانکه تحویل آفتابست در محاذی برج حمل و اول بهار است و ابتدای خوشی است و احادیث در فضیلت و بزرگواری این روز بسیار واقع شده اما : اگر نوروز شنبه باشد: خداوندسال سال زحل است و دلیل است بر رنج و غم و آلم خلایق و گفتگو مابین آنها و میانۀ سلاطین و رعیت […]

بدانکه تحویل آفتابست در محاذی برج حمل و اول بهار است و ابتدای خوشی است و احادیث در فضیلت و
بزرگواری این روز بسیار واقع شده اما :

اگر نوروز شنبه باشد:

خداوندسال سال زحل است و دلیل است بر رنج
و غم و آلم خلایق و گفتگو مابین آنها و میانۀ سلاطین و رعیت منازعه پیدا شود و در این
سال گندم و جو نیکو بود و انجیر را آفت رسد و بیماری باشد و مار و ملخ و زنبور
و کک و کژدم بسیار بود و بزرگان را حال نیک بود و در زمین طبرستان فتنه و آشوب و
مخالفت پدید آید و بی محل سرما شود و درد سینه و بیماری و مرگ زنان و کودکان بسیار بود
و عسل کم بود به حدود رُم گوسفندان را آفت رسد و آخر سال نرخها پر بها شود و میان
زنان و مردان پیکار بود و در این سال موش بسیار بود و پنبه کم بکارند و فالیز و کنجد
و غیر آن نیکو بود و خداوند این سال را به همه نیکو گذرد.

اگر نوروز یکشنبه باشد:

صاحب سال
آفتاب بود .
حال بزرگان و ملوک میانه و طرب و نکاح بسیار بود و همۀ نعمت فراوان بود .
نرخ ها ارزان باشد و پنبه قصوری کند و کِشته ها را هم آفت رسد و برف و سرما کم
بود و مرض بسیار بود و جو و گندم ارزان بود و انگور نیکو بود در فصل بهار باران بسیار
بود چنانچه مردم به تنگ آیند و مرگ بسیار بود و تابستان گرم بود اما زمستان میانه بود .

اگر نوروز دوشنبه باشد:

صاحب سال قمر بود
و حال پادشاه نیک بود و با قوّت و عظمت باشد و دیگر مردم را کار میانه بود و نعمت
فراوان بود و نرخها هم ارزان و غله نیک بود و حال بازرگانان و ملاحان خوب و با منفعت باشد
و تابستان گرم باشد و زراعت کنجد و پنبه فالیز نیکو بود و زمستان سرما سخت باشد و سیلها فراوان
و فتنه و حرب کم باشد و سرما بیوقت در آید و بیماری بسیار بود و مور و مگس کم
بود و مار و عقرب بسیار بود .

اگر نوروز سه شنبه باشد:

صاحب سال مریخ است .
حال بزرگان و سلاطین نیکو بود و اما کار مردم دیگر بسته بود .
دلهای مردم پر غم و اندوه بود و کار تجار بسته بود و نرخ ها گران بود و آشوب و
حرب و آراجیف بسیار و گزندگان و حشرات بسیار باشند و در زمین شام آفت و بیماری بود و خلایق
تباه شوند و در فارس زراعت را آفت رسد و قحط و تنگی پدید آید و ارزان شود بعد از
آن و در آخر میوه ها پر بها باشد و در تابستان گرما و خشکی بسیار بود و بیشتر رنجها
از ابلها بود .
دروغ و خیانت در میان مردم بسیار و کهتران بر مهتران بیرون آیند و زنان با شوهران خصومت کنند و
طلاق خواهند و در میان شرکاء مخالفت پدید آید و یکی از بزرگان هلاک شود و از جانب مشرق بزرگی
بمیرد و باران بسیار بود اما بی وقت و بی فایده بود و زمستان به غایت سرد و بعضی از
میوه ها را آفت رسد و کرم پیله و ابریشم بسیار بود اما گران بود و جراحت و دمل بسیار
و کار دهقانان خوب باشد.

اگر نوروز چهارشنبه باشد:

صاحب سال عطارد بود لیکن دلالت کند در آن سال فتنه و تشویش و حرب و مصاف و
جنگ بسیار بود و نرخها گران و بیماری مردم بیشتر از گرمی و خشکی بود و درد گلو نیز بسیار
بود و در حدود گیلان و طبرستان و جرجان آشفتگی و تنگی و قحط بود و کار مردم بسته شود
و تجار را زیان رسد و انصاف از میان مردم برخیزد اما برای مردم عامه نیک بود .
و علما و اهل صلاح را نیک بود و ایشان را غم و کدورت بود و به یکدیگر کینه و
حسد برند و فوت یکی از مشاهیر ایشان بود و باران بی هنگام ببارد و سیلها بسیار بود و احوال
سلاطین متغیر بود و گاهگاه به بدی رسد و رعایا بر سلاطین عاصی شوند .
کهتران بر مهتران کینه پیدا کنند و بعضی از میوه ها را آفت رسد و در تابستان بیماری و بادهای
مخالف بسیار بود و پنبه و فالیز و گندم و جو نیک بود و آن سال خشکی و کمی آب
بود و راه ها از سرما و برف زمستان گرفته شود .

اگر نوروز پنجشنبه باشد:

صاحب سال مشتری بود
و احوال ملوک و سلاطین وقت نیکو بود و مرادهای ایشان برآید و حال درویشان نیک بود و نباتات خوب
و پنبه و کنجد میانه باشد و در بهار باران بسیار بود و کرم پیله وافر و ابریشم را میانه
بود و چهارپایان بسیار باشند و حال زنان و کسانی که با ایشان کار دارند مثل عطار و گوهر فروش
و صباغ و زرگر و شعرباف و پیله ور میانه بود و رونق داد و ستد در میان مردم کم
باشد و روز به روز حال مردم بازار بدتر شود و خداوند این سال طالع مشتری به همه حال او
را نیک بود .

اگر نوروز جمعه باشد:

خداوند سال زهره است .
حال علما و قرآن خوانان و زاهدان و عباد نیک بود و حال حیوانات نیک بود و حال ملوک و
سلاطین نیکِ نیک بود ، اما گاه گـاه مشغول خود باشند و به بدی گرفتار شوند و به تعب افتند
و در مردم لهو و طرب و شادابی بسیار بود و نکاح بسیار و پنبه اگر بکارند ضایع شود و
هر چند دیرتر بکارند بهتر بود و در بابل بیماری و حادثه بسیار بود و فرمانفرمایی را از هند آفت
رسد و در دریا شورش و اضطراب باشد و عمان خراب شود و درهم و دینار در میان کم باشد
اما حال ملاحان بد و کشتیها در خوف باشند و تابستان گرم و بیماری بسیار شود و خداوند آن سال
را حال نیک بود و حال مردم در تزلزل باشد .

منبع : شباهنگ

آواز عاشقانه مهرداد میناوند در مراسم ازدواج لاکچری اش
یک رقص خیابونی شاد و پرانرژی
تاریخ بروزرسانی : 2014-03-10 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :