افزایش اعتیاد به محرک‌ها

افزایش اعتیاد به محرک‌ها اعتیاد

سرپرست کلینیک درمان اعتیاد به مواد محرک مرکز ملی مطالعات اعتیاد با تاکید بر این که مصرف‌کنندگان مواد محرک به روش‌های معمولی درمان اعتیاد، یعنی روش‌های درمان اعتیاد به مواد مخدر پاسخ نمی‌دهند، لزوم راه‌اندازی درمانگاه‌های اختصاصی درمان معتادان به مواد محرک را مورد تاکید قرار داد. حمید رضا طاهری نخست، که در مورد وضعیت […]

سرپرست کلینیک درمان اعتیاد به مواد محرک مرکز ملی مطالعات اعتیاد با تاکید بر این که مصرف‌کنندگان مواد محرک به روش‌های معمولی درمان اعتیاد، یعنی روش‌های درمان اعتیاد به مواد مخدر پاسخ نمی‌دهند، لزوم راه‌اندازی درمانگاه‌های اختصاصی درمان معتادان به مواد محرک را مورد تاکید قرار داد.
حمید رضا طاهری نخست، که در مورد وضعیت اعتیاد به مواد محرک در ایران و آسیب‌های آن با خبرنگار «اجتماعی» ایسنا گفت‌وگو می‌کرد. ضمن تاکید بر مطلب فوق، به این نکته نیز اشاره کرد که معتادان به مواد محرک از جمله کوکایین و متامفتامین‌ها در رتبه اول انجام رفتارهای پرخطر جنسی در میان سایر معتادان قرار دارند.

به اعتقاد این پژوهشگر حوزه اعتیاد، در ایران هنوز مصرف تزریقی مواد محرک به ویژه متامفتامین‌ها وجود ندارد، اما طبق ارزیابی‌ها، متاسفانه این امر به مشکل جدی‌تری در آینده تبدیل خواهد شد.

وی در ادامه با یادآوری این که وابستگی مصرف‌کنندگان مواد محرک به مصرف این مواد تا حدی زیاد است که برای مثال، انجام برخی اعمال مانند اعمال جنسی در معتادان به محرک‌ها، بدون مصرف این مواد امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: رفتارهای جنسی ناهنجار در معتادان به کوکایین و متامفتامین‌ها بسیار مشاهده شده و علاوه بر این، رفتارهای جنسی، تحت تاثیر مصرف مواد محرک باعث افسردگی در افراد مصرف‌کننده می‌شود.

سرپرست کلینیک درمان اعتیاد به مواد محرک مرکز ملی مطالعات اعتیاد در مورد نحوه درمان معتادان به مواد محرک نیز این گونه عنوان کرد: معتادان به متامفتامین‌ها و مواد محرک را نمی‌توان در درمانگاه‌های عمومی و یا با استفاده از روش‌هایی مانند متادون درمانی، درمان کرد؛ چرا که تنها یک تا پنج درصد معتادان به محرک‌ها در روش‌های درمان معمولی درمان می‌شوند.

به اذعان این پژوهشگر، در آینده نزدیک، مشکل اصلی کشور ما در زمینه اعتیاد، اعتیاد به محرک‌ها و افزایش شمار وابستگان به مصرف این مواد خواهند بود.

طاهری نخست که بر پایه نتایج پژوهش خود با عنوان «مداخلات چند جانبه فشرده در درمان مواد محرک» با ایسنا سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد که برای درمان معتادان وابسته به مواد محرک، نیازمند طراحی مدل درمان چند جانبه فشرده سرپایی هستیم که روش و نوع این درمان باید براساس شواهد موجود در مورد بیماران دچار سوءمصرف یا وابستگی به مواد محرک به ویژه متامفتامین‌ها و کوکایین تعیین شود.

طبق توصیه سرپرست کلینیک درمان اعتیاد به مواد محرک مرکز ملی مطالعات اعتیاد، روش درمانی «مداخلات چند جانبه فشرده در درمان مواد محرک»، باید برای متخصصان شاغل در مراکز درمان سوءمصرف مواد اعتیادآور به همراه مدل درمان سرپایی فشرده‌ توضیح داده و به بیماران و خانواده‌های آن‌ها نیز دراین مورد توصیه‌های لازم ارایه شود.

انتهای پیام

تاریخ بروزرسانی : 2008-05-12 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو
ویدئو
جایگزین بوتاکس آمد