عیدی امسال |کارمندان، کارگران، فرهنگیان، مستمری بگیران + جدول

عیدی امسال |کارمندان، کارگران، فرهنگیان، مستمری بگیران + جدولاقتصاد

میزان عیدی امسال کارمندان، کارگران، فرهنگیان و مستمری بگیران

میزان عیدی امسال کارمندان، کارگران، فرهنگیان، مستمری بگیران

عیدی امسال کارمندان، کارگران، فرهنگیان و مستمری بگیران را اینجا همراه جدول می توانید ببینید.

*عیدی کارمندان

امسال عیدی کارکنان ۷۸۰ هزار تومان پیش بینی شده که البته پرداخت آن منوط به تصویب هیات وزیران است.
زمان واریز عیدی امسال هم بنابر روال سالهای گذشته، قرار است با حقوق بهمن ماه به حساب کارکنان دولت واریز شود.
در صورت پرداخت عیدی ۷۸۰ هزار تومانی برای امسال، مبلغ عیدی حدود ۹۲ هزار تومان نسبت به سال گذشته رشد
خواهد داشت.
عیدی سال گذشته، ۶۸۸ هزار تومان بود.

* عیدی کارگران

طبق قانون حداقل عیدی کارگران امسال یک میلیون و ۶۲۴ هزار تومان و حداکثر ۲ میلیون و ۴۳۶
هزار تومان خواهد بود.
میزان عیدی سال گذشته برای کارگران با حداقل حقوق ۷۱۲ هزار تومانی، با حداکثر میزان عیدی سه برابر رقم مذکور
۲ میلیون و ۱۳۶ هزار تومــان و حداقل آن نیز دوبرابر مبلغ مذکور یعنی یک میلیون و ۴۲۴ هزار تومان
تعیین و پرداخت شد.

میزان عیدی کارگران طی سال‌های ۹۰ تا ۹۴ را در این جدول می توانید ببینید:

عیدی امسال

میزان عیدی کارگران
* عیدی فرهنگیان

پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) به میزان ۷۷۰ هزار تومان برای کارمندان (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت)
تعیین شد.
میزان عیدی فرهنگیان با کارکنان دولت هیچ تفاوتی ندارد.

* عیدی مستمری بگیران

مبلغ عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی همانند کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری ۶۸۸ هزار تومان تعیین
شد.
کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار، معادل ۶۰ روز آخرین مزد به عنوان
عیدی و پاداش بپردازند.

عیدی امسال

عیدی امسال کارگران

قدس آنلاین

آواز عاشقانه مهرداد میناوند در مراسم ازدواج لاکچری اش
در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تاریخ بروزرسانی : 2017-02-11 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :