حاجت

دعای مخصوص امام هادی(ع) برای حاجتمندان

دعای مخصوص امام هادی(ع) برای حاجتمندان

شیخ طوسی در کتاب امالی از محمد بن احمد ازعموی پدرش نقل می کند : روزی...

ختم مشکل گشایی برای چند حاجت

ختم مشکل گشایی برای چند حاجت

برای برآورده شدن هر حاجت این ذکر ها را بگویید…برآورده میشودانشاالله آزادی زندانی: ۳۶۰ مرتبه یا...

توسل کن این بانو حاجت می دهد

توسل کن این بانو حاجت می دهد

به حضرت نرجس خاتون مادر امام زمان متوسل شوید، ایشان چون مادر ولی وقت ما هستند...

چرا خدا حاجتم را نمی دهد؟

چرا خدا حاجتم را نمی دهد؟

نمی دانم شاید آنچه را که می خواهم بگویم شما هم تجربه کرده باشید گاهی انسان...

برای روا شدن حاجات چه کنیم؟

برای روا شدن حاجات چه کنیم؟

امام حسین علیه السّلام فرموده است: چهار رکعت نماز را با رعایت آداب آن، به خوبی...