چند نکته مهم درباره نمازهای قضا شده

چند نکته مهم درباره نمازهای قضا شده دین و اندیشه

قضاى احتیاطى نمازها س: اگر بخواهم احتیاطاً نمازهاى گذشته‌ام را دوباره بخوانم باید به چه نیتى بخوانم؟ ج) به نیّت قضاى احتیاط ىنشسته خواندن نماز قضا س: آیا نماز قضا را مى‌توان نشسته خواند؟ ج) با تمکن از ایستادن، صحیح نیست. قضاى نماز و روزه میت مرد توسط زن س: آیا نماز و روزه قضاى […]

قضاى احتیاطى نمازها

س: اگر بخواهم احتیاطاً نمازهاى گذشته‌ام را دوباره بخوانم باید به چه نیتى بخوانم؟ ج) به نیّت قضاى احتیاط ىنشسته
خواندن

نماز قضا

س: آیا نماز قضا را مى‌توان نشسته خواند؟ ج) با تمکن از ایستادن، صحیح نیست.

قضاى نماز و روزه میت مرد توسط زن

س: آیا نماز و روزه قضاى میت مرد حتماً باید توسط مرد بجا آورده شود یا اینکه زن هم مى‌تواند
آن را به جا آورد؟ ج: زن مى‌تواند نماز و روزه میت را ـ خواه مرد باشد یا زن ـ
انجام دهد.

ترتیب در نمازهاى استیجارى

س: در نماز استیجارى اگر مثلاً شش ماه فقط نماز صبح و شش ماه نماز ظهر و عصر و شش
ماه نماز مغرب و عشا خوانده شود صحیح است یا باید به ترتیب روزانه باشد؟ ج) مانع ندارد مگر
آن که در اجاره ترتیب خاصى شرط شده باشد.

ناتوانى از قضاى نماز و روزه

س: در صورتى که فرد توانایى بجا آوردن قضاى روزه و نمازهاى فوت شده خود را نداشته باشد (نه
از لحاظ مالى و نه جسمى) تکیف او چیست؟ ج) در مورد قضاى نماز اگر امید به خوب شدن ندارد،
واجب است به هر کیفیتى که مى‌تواند آن را انجام دهد و در هر صورت اگر انجام نداد باید وصیّت
کند تا پس از مرگ او بر طبق وظیفه عمل شود.
ولى در صورت امید به خوب شدن، احتیاط آن است که تأخیر بیندازد و در زمان خوب شدن آن را
انجام دهد، ولى در مورد قضاى روزه اگر به هیچ وجه تا آخر عمر نتواند، باید وصیّت کند که از
مال خودش براى قضاى آنها اجیر بگیرند، بلکه اگر مال نداشته باشد ولى احتمال بدهد کسى بدون آن که چیزى
بگیرد آنها را انجام مى‌دهد، باز هم واجب است وصیّت نماید.

اسلام کوئست

در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
آواز عاشقانه مهرداد میناوند در مراسم ازدواج لاکچری اش
تاریخ بروزرسانی : 2014-07-06 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :