هفت سوال سخت که مردی از امام علی (ع) پرسید و هفت جواب شنیدنی آن حضرت

هفت سوال سخت که مردی از امام علی (ع) پرسید و هفت جواب شنیدنی آن حضرت دین و اندیشه

مردی که از امام علی (ع) هفت سوال سخت پرسید و هفت جواب شنیدنی گرفت .

هفت سوال سخت  که مردی از امام علی (ع) پرسید

مردی که از امام علی (ع) هفت سوال سخت پرسید و هفت جواب شنیدنی گرفت .
در دوران امام علی(ع) شخصی نزد ایشان آمد و گفت: من از هفتاد فرسنگ دورتر، نزد شما آمده ام و
هفت سوال دارم.

هفت سوال سخت

هفت سوال سخت که مردی ازامام علی (ع) پرسیدسوال سخت

مردی نزد امیرالمومنین علی (ع) آمده و گفت: از هفتاد فرسنگ دور به اینجا آمده ام
تا هفت سوال از شما بپرسم: ۱٫چه چیز «از آسمان عظیم تر» است؟ ۲٫چه چیز «از زمین پهناورتر» است؟ ۳٫چه
چیز «از کودک یتیم ناتوان تر» است؟ ۴٫چه چیز «از آتش داغ تر» است؟ ۵٫
چه چیز «از زمهریر سردتر» است؟ ۶٫
چه چیز «از دریا بی نیازتر» است؟ ۷٫
چه چیز «از سنگ سخت تر» است؟ امام علی (ع)در پاسخ به این هفت سوال فرمودند : ۱٫
« تهمت به ناحق» از آسمان عظیم ترست.
۲٫
« حق » از زمین وسیع تر است.
۳٫
فرد« سخن چین » ، ازکودکی یتیم ضعیف تر است.
۴٫
«آز و طمع» از آتش داغ تر است.
۵٫« حاجت بردن به نزد بخیل» از زمهریر سردتر است.
۶٫
بدن شخص با «قناعت» از دریا بی نیازتر است.
۷٫
«قلب کافر» از سنگ سخت تر است.
منبع:جامع الاخبار، فصل ۵، فضائل امیرالمومنین (ع) باشگاه خبرنگاران جوان

تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تاریخ بروزرسانی : 2016-12-27 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :