نماز حاجت از امام جعفر صادق

نماز حاجت از امام جعفر صادقدین و اندیشه

از امام جعفر صادق (ع) روایت است که هر کس این نماز را در بعدازظهر پنجشنبه بخواند و در آخر نماز در حالی که به سجده رفته است حاجت خود را از خداوند بخواهد حاجتش حتی اگر جابجا شدن کوهها هم باشد برآورده خواهد شد.در مقام و حکمت این نماز هر چقدر بگوییم کم گفته […]


از امام جعفر صادق (ع) روایت است که هر کس این نماز را در بعدازظهر پنجشنبه بخواند و در آخر
نماز در حالی که به سجده رفته است حاجت خود را از خداوند بخواهد حاجتش حتی اگر جابجا شدن کوهها
هم باشد برآورده خواهد شد.
در مقام و حکمت این نماز هر چقدر بگوییم کم گفته ایم و برای درک بهتر مقام این نماز در
نزد خدواند متعال به این روایت از امام جعفر صادق (ع) اکتفا می کنیم که فرموده اند: هر کس این
نماز را بخواند و چیزی از خدا نخواهد رواست که خداوند بر او غضبناک خواهد شد.

و اما نکاتی که باید در خواندن این نماز جهت دستیابی به اجر واقعی به آن توجه کرد:

۱ _ این نماز را با حضور قلب واقعی بخوانید.۲ _ نحوه ی خواندن این نماز را در طول هفته
تمرین کنید تا بتوانید بدون هیچگونه اشکالی آن را بخوانید.۳ _ قبل از خواندن این نماز در بعدازظهر پنجشنبه حتماً
نماز واجب ظهر و عصر را خوانده باشید.۴ _ بهترین زمان برای خواندن این نماز حدود یک ساعت بعد از
اذان ظهر می باشد.۵ _ برنامه روز پنجشنبه خود را طوری تنظیم کنید که استراحت کافی داشته باشید و به
هنگام خواندن این نماز هیچگونه احساس خستگی و کسالت در شما نباشد تا بتوانید نماز را کامل و بدون هیچ
اشتباهی بخوانید.۶ _ در تعداد سوره ها دقت کنید و از خواندن بیشتر یا کمتر سوره ها جهت احتیاط خودداری
کنید.

نحوه خواندن نماز: این نماز در اصل از دو نماز دو رکعتی و اعمال بعد از نماز تشکیل شده است
که در نیت هر دو نماز باید چنین بگویید: دو رکعت نماز حاجت روز پنجشنبه به جا می آورم قربتً
الی اللهبهتر است بین دو نماز و همچنین بین نماز دوم و اعمال بعد از نماز فاصله نیفتد و از
سخن و عمل اضافی خودداری کنید.

نماز اول:

در رکعت اول بعد از نیت یکبار سوره ی حمد را بخوانید و ۱۱ مرتبه سوره ی توحید و سپس
همانند نماز های معمولی به رکوع و سجود بروید.در رکعت دوم یکبار سوره ی حمد را بخوانید و ۲۱ مرتبه
سوره ی توحید و بعد از آن قنوت نمازهای معمولی را بخوانید و سپس به رکوع و سجود بروید و
بعد از سجده دوم تشهد و سلام بگویید و نماز اول را تمام کنید.

همچنین بخوانید :  حاجت گرفتن با دعای صنمی قریش
نماز دوم:

در رکعت اول بعد از نیت یکبار سوره ی حمد را بخوانید و ۳۱ مرتبه سوره ی توحید و سپس
همانند نماز قبل به رکوع و سجود بروید.در رکعت دوم یکبار سوره ی حمد را بخوانید و ۴۱ مرتبه سوره
ی توحید را تلاوت کنید و سپس قنوت بخوانید و بعد از آن به رکوع و سجود بروید و بعد
از سجده دوم تشهد و سلام بخوانید و نماز را تمام کنید.

بعد از دو نماز:

بعد از سلام نماز دوم اعمال زیر را به جا آورید:در حالت نشسته ” ۵۱ مرتبه” سوره توحید را تلاوت
کنید و بعد از آن ” ۵۱ صلوات” بفرستید و سپس به سجده رفته و در حالت سجده صد مرتبه
“یا الله ” بگویید و بعد از آن در همان حالت سجده حاجت خود را خداوند متعال بخواهید.

سه چیز از خدا بخواهید:

شما در سجده آخر هر چه دوست دارید می توانید از خدا بخواهید اما بهتر آنست که حاجات خود را
به ترتیب زیر از خداوند طلب کنید و مطمئن باشید حاجات شما برآورده خواهد شد:اول: تعجیل در ظهور آقا امام
زمان (عج) از از خداوند طلب کنید.(به دلیل آنکه این نماز در بعدازظهر پنجشنبه خوانده می شود)دوم: دعایی در حق
عزیزی و هر آنکه محتاج دعای شماست بکنید.(زیرا دعای آدم ها در حق یکدیگر زودتر مستجاب می شود)

سوم: هرآنچه
برای خود می خواهید از خداوند طلب کنید ضمن اینکه یادتان باشد بهترین دعا عاقبت به خیری است.یادمان باشد که
این نماز نمازی مستحبی است و همانطور که می دانید لازمه ی دستیابی به اجر واقعی مستحبات ادای اعمال واجب
است و همچنین لازمه ی دستیابی به اجر واقعی این نماز خواندن نماز های پنجگانه واجب است و باید حتماً
بر خواندن نمازهای واجب خود پایبند باشیم.
و همچنین شرط استجابت دعا تلاش خود انسان است.
تا انشاء الله همه ی حاجات ما مستجاب شود و حتی اگر حاجتی از ما مستجاب نشد مطمئن باشیم که
حکمتی در آن است که مصلحت ما را در پی دارد.

کتاب درمان فقر

تاریخ بروزرسانی : 2014-05-11 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو