معنای تقوا در این دنیا چیست؟

معنای تقوا در این دنیا چیست؟ دین و اندیشه

معنای تقوا در این دنیا چیست؟

معنای تقوا در این دنیا

معنای تقوا در این دنیا چیست؟ آیت الله مجتهدی تهرانی (ره)با ذکر حدیثی به موضوع تقوا در این دنیا می پردازد.
آیت الله مجتهدی تهرانی (ره)در تعریف تقوا و داشتن خوف الهی می گوید: راجع به خوف یک حدیثی بگویم، رسول
خدا (ص) با اصحاب در جایی نشسته بودند، یک جوان آمد، بیابانهای حجاز ریگ های گرم، لباسهایش را درآورد و
بنا کرد روی ریگ ها غلتیدن.
پیامبر هم از دور نگاه می‌کرد که این جوان دارد بدن لختش را روی ریگ های حجاز که می گویند
تخم مرغ روی آن ریگ ها بگذارند می‌پزند می‌گذارد.
مرحوم مجتهدی در مورد گرمای طاقت فرسای سرزمین حجاز می گوید :قدیم می گفتند در مکه اگر تخم مرغ را
روی زمین بگذارید، یه خرده که بگذرد می‌شود آن را خورد و تخم مرغ پخته می شود.

معنای تقوا در این دنیا

سپس ایشان در ادامه این حدیث می گوید:آن جوان خودش به خودش می گفت: بچش حرارت آتش دنیا را
قبل از آنکه گرفتار آتش جهنم شوی.
وقتی بلند شد که لباسش را بپوشد، رسول خدا (ص)به یک نفر فرمود: بروید به این جوان بگویید بیاید.
رفتند صدایش کردند ، حضرت فرمود: این چه کاری بود که کردی؟ برای چه کردی؟ جوان گفت: خوف خدا مرا
به این کار وادار می‌کند که می‌آیم لباسهایم را در می آورم این بدنم را روی ریگ های داغ حجاز
می چسبانم و می‌گویم: بچش حرارت آتش دنیا را قبل از آنکه گرفتار آتش جهنم شوی حضرت فرمود:
خوف حقیقی این است.

معنای تقوا در این دنیا

معنای تقوا در این دنیا

مرحوم مجتهدی در ادامه این داستان می گوید: آن جوان راهش را کشید که برود، حضرت به اصحابش فرمود:
بروید و به این شخص بگویید دعایتان کند.
دعای این شخص مستجاب است.
آن جوان سه تا دعا کرد: اَللهُمَّ اجْمَعْ اَمْرَنا عَلَی الهُدیٰ وَاجْعَلِ التَّقْویٰ زادَنا وَالْجَنَّهِ مَآبَنا.
آیت الله مجتهدی تهرانی (ره) در مورد این سه دعا می گوید:این سه دعا را حفظ کنید.
همیشه بعد از نماز این دعا را بخوانید: خدایا امر ما را بر هدایت قرار ده، و زاد
و توشه ما را چی قرار بده؟ تقوا.
مرحوم مجتهدی در تبیین تقوا و در شرح این حدیث می گوید:

بهترین زاد و توشه برای عالم آخرت چیست؟

تقوا.
تقوا چیست؟ تقوا این است که انسان از خدا بترسد.
گناه نکند.
واجبات خدا را به جای آورد.
به چراغ قرمز دین که رسید ترمز ‌کند.
به چراغ سبز دین که رسید برود.
به حرام ترمز کند، به حلال آزاد است، این تقواست.
پس بهترین زاد و توشه برای عالم آخرت تقواست.
تقوا یعنی اعمال ما یک جوری باشد که اگر ما خبر نداشته باشیم، و ماموری ماهواره گذاشته باشد که اعمال
ما را یک هفته زیر نظر بگیرد، سخنان ما، نگاه های ما، همه را و بعد از یک هفته بگویند:
دیشب تلویزیون همه اعمال یک هفته این آقا را گذاشته و نشان داده، من اگر بشنوم ناراحت نشوم.
اگر ناراحت نشدم باتقوا هستم.
اما اگر ناراحت بشوم و بگویم وای وای چه کارهایی من کرده ام، همه را دیشب نشان داده اند، من
تقوا ندارم.
کتاب بدیع الحکمه حکمت ۳۲ از مواعظ آیت الله مجتهدی تهرانی(ره) باشگاه خبرنگاران جوان

تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تاریخ بروزرسانی : 2017-03-08 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :