ادبیات امروز ما بیمار است

ادبیات امروز ما بیمار استادبیات فارسی

ابراهیم دم‌شناس گفت: ادبیات امروز ما بیمار است و بیمار پیش از این‌که به اهداف فکر کند، باید به سلامتی‌اش بیاندیشد.این داستان‌نویس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در خوزستان، بیان کرد: امروز روند ادبیات طبیعی نیست و آن شرایطی را که برای حرکت در مسیر خود نیاز دارد، ندارد.او افزود: امروز خواست […]

ابراهیم دم‌شناس گفت: ادبیات امروز ما بیمار است و بیمار پیش از این‌که به اهداف فکر کند، باید به سلامتی‌اش
بیاندیشد.
این داستان‌نویس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در خوزستان، بیان کرد: امروز روند ادبیات طبیعی نیست و
آن شرایطی را که برای حرکت در مسیر خود نیاز دارد، ندارد.
او افزود: امروز خواست ادبیات و جامعه‌ی ادبی برای خلق آثار ادبی یک مسأله است و امکانات آن مسأله‌ای دیگر،
که باعث شده ادبیات را از هدفش دور کند.
دم‌شناس با اشاره به این نکته که ادبیات امر کشف و شهود است، اظهار کرد: نویسنده باید متوجه نیروی کشف
و شهودی خویش باشد؛ اما اگر بنا به ساخت ادبیات به عنوان امری مصنوع باشد، در این صورت، نویسنده نیازمند
مهارت‌هایی در زمینه‌ی زبان، شناخت جامعه و داشتن دانشی وسیع نسبت به ادبیات است.
انتهای پیام
تاریخ بروزرسانی : 2009-09-12 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو
ویدئو
جایگزین بوتاکس آمد