قیمت خودرو

قیمت خودرو

جستجو
قیمت بازار
قیمت کارخانه
ایران خودرو
  وانت آریسان۴۹,۹۸۰,۰۰۰۳۱,۷۸۶,۰۰۰
  سمند LX۵۴,۸۵۰,۰۰۰۳۳,۵۳۵,۰۰۰
  سمند EF7۵۵,۸۳۰,۰۰۰۳۴,۳۳۸,۰۰۰
  سمند EF7 . دوگانه سوز - کد ۱۰۵۹,۸۹۰,۰۰۰۳۶,۰۸۲,۰۰۰
  سمند EF7 . دوگانه سوز - کد ۱۶۶۰,۸۳۰,۰۰۰۳۶,۶۱۶,۰۰۰
  سمند سورن ELX . کد ۱۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰۴۱,۱۲۸,۰۰۰
  سمند سورن ELX توربو . کد ۲۰۲۸۷,۹۲۰,۰۰۰۴۲,۹۴۱,۰۰۰
  دنا۷۸,۷۶۰,۰۰۰۴۶,۹۸۹,۰۰۰
  دنا پلاس۱۰۰,۸۴۰,۰۰۰۵۳,۲۶۵,۰۰۰
  دنا پلاس توربو۱۱۶,۹۶۰,۰۰۰۵۸,۰۸۸,۰۰۰
  پژو GLX 405۵۱,۹۵۰,۰۰۰۳۲,۹۴۴,۰۰۰
  پژو GLX 405 دوگانه سوز۵۴,۵۰۰,۰۰۰۳۴,۷۴۵,۰۰۰
  پژو SLX 405۵۸,۴۲۰,۰۰۰۳۵,۱۰۵,۰۰۰
  پژو پارس . کد ۲۹۶۷,۵۱۰,۰۰۰۴۰,۷۷۴,۰۰۰
  پژو پارس . کد ۳۲۶۷,۳۱۰,۰۰۰۴۰,۵۹۵,۰۰۰
  پژو پارس . دوگانه سوز . کد ۱۶۶۹,۳۱۰,۰۰۰۴۲,۲۴۱,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۳۷۶,۷۱۰,۰۰۰۴۲,۴۸۱,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۵۷۹,۴۰۰,۰۰۰۴۲,۶۶۲,۰۰۰
  پژو پارس اتوماتیک . TU5۹۲,۹۱۰,۰۰۰۵۴,۸۰۲,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ . دنده‌ای۸۵,۸۷۰,۰۰۰۴۷,۱۳۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ . اتوماتیک۱۰۶,۷۴۰,۰۰۰۵۴,۳۶۴,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۲۶۰,۴۲۰,۰۰۰۳۶,۲۸۶,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۵۶۹,۸۵۰,۰۰۰۴۱,۹۴۲,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . صندوقدار V8۷۰,۳۵۰,۰۰۰۴۲,۷۶۳,۰۰۰
  پژو ۳۰۱۱۷۹,۶۷۰,۰۰۰---
  پژو ۲۰۰۸۲۴۲,۳۴۰,۰۰۰۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰
  پژو ۵۰۸۴۴۹,۵۹۰,۰۰۰---
  رانا LX۶۶,۹۵۰,۰۰۰۳۹,۵۰۹,۰۰۰
  دانگ فنگ H30 Cross۸۸,۸۳۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  رنو تندر پیکاپ۷۷,۸۱۰,۰۰۰۳۹,۱۶۲,۰۰۰
  رنو تندر E2۸۴,۷۹۰,۰۰۰---
  رنو تندر پلاس دنده‌ای۸۹,۸۳۰,۰۰۰---
  رنو تندر پلاس اتوماتیک۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰---
  رنو کپچر۳۱۵,۶۲۰,۰۰۰---
  سوزوکی ویتارا اتومات - کلاس ۱۰۳۱۱,۳۴۰,۰۰۰---
  هایما اس ۵ توربو ( S5 )۱۷۷,۹۴۰,۰۰۰۹۸,۶۴۰,۰۰۰
  هایما اس ۷ توربو ( S7 )۲۰۹,۶۸۰,۰۰۰۱۰۴,۳۱۱,۰۰۰
  وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون۲۱۴,۳۵۰,۰۰۰۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
سایپا
  سایپا ۱۱۱ (سفید)۳۶,۲۰۰,۰۰۰۲۲,۴۹۲,۰۰۰
  سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ)۳۶,۱۸۰,۰۰۰۲۲,۷۶۰,۰۰۰
  سایپا ۱۳۱ (سفید)۳۲,۷۴۰,۰۰۰۲۲,۷۰۹,۰۰۰
  سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ)۳۲,۹۹۰,۰۰۰۲۲,۹۷۷,۰۰۰
  سایپا ۱۳۲ (سفید)۳۳,۶۰۰,۰۰۰۲۲,۱۲۲,۰۰۰
  سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ)۳۳,۹۷۰,۰۰۰۲۲,۳۹۰,۰۰۰
  سایپا ۱۵۱۳۲,۹۱۰,۰۰۰۲۳,۴۰۰,۰۰۰
  تیبا (رنگ سفید)۳۷,۹۳۰,۰۰۰۲۷,۵۰۷,۰۰۰
  تیبا (تنوع رنگ)۳۸,۱۸۰,۰۰۰۲۷,۷۷۵,۰۰۰
  تیبا دوگانه‌سوز (سفید)۴۲,۰۰۰,۰۰۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  تیبا دوگانه‌سوز (تنوع رنگ)۴۲,۰۷۰,۰۰۰۲۹,۲۶۸,۰۰۰
  تیبا ۲ - رینگ فولادی (سفید)۴۲,۱۷۰,۰۰۰۳۰,۱۲۱,۰۰۰
  تیبا ۲ - رینگ فولادی (تنوع رنگ)۴۲,۴۶۰,۰۰۰۳۰,۳۸۹,۰۰۰
  تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (سفید)۴۴,۴۰۰,۰۰۰۳۰,۸۲۱,۰۰۰
  تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ)۴۴,۸۰۰,۰۰۰۳۱,۰۸۹,۰۰۰
  ساینا (سفید)۴۵,۹۸۰,۰۰۰۳۱,۱۴۳,۰۰۰
  ساینا (تنوع رنگ)۴۶,۱۱۰,۰۰۰۳۱,۴۱۱,۰۰۰
  ساینا اتوماتیک۵۸,۸۹۰,۰۰۰۴۲,۱۰۲,۰۰۰
  کوییک اتوماتیک۶۶,۸۹۰,۰۰۰۴۵,۹۹۳,۰۰۰
  وانت زامیاد۶۱,۰۰۰,۰۰۰۳۷,۶۲۸,۰۰۰
  وانت زامیاد گازسوز (بدون آپشن)۶۴,۹۰۰,۰۰۰۴۱,۴۴۸,۰۰۰
  وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)۶۸,۷۹۰,۰۰۰۴۳,۷۱۸,۰۰۰
  آریو (اتوماتیک)۸۸,۹۱۰,۰۰۰۶۲,۷۴۶,۰۰۰
  چانگان CS35۱۳۲,۸۸۰,۰۰۰۷۴,۹۵۲,۰۰۰
  کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای---۸۷,۹۲۴,۰۰۰
  کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای (آپشنال)۱۷۴,۶۸۰,۰۰۰۹۳,۸۱۳,۰۰۰
  کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک۱۹۲,۷۱۰,۰۰۰۱۰۴,۳۶۲,۰۰۰
  کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک (آپشنال)۲۰۹,۸۷۰,۰۰۰۱۱۳,۰۶۲,۰۰۰
پارس خودرو
  برلیانس H220 دنده‌ای۶۴,۹۸۰,۰۰۰۴۳,۶۸۴,۰۰۰
  برلیانس H220 دنده‌ای + رینگ آلومینیومی۶۶,۸۳۰,۰۰۰۴۴,۷۸۰,۰۰۰
  برلیانس H220 اتوماتیک۷۹,۹۲۰,۰۰۰۴۹,۲۷۴,۰۰۰
  برلیانس H230 دنده‌ای۶۴,۸۸۰,۰۰۰۴۳,۶۸۴,۰۰۰
  برلیانس H230 دنده‌ای + رینگ آلومینیومی۶۶,۸۹۰,۰۰۰۴۴,۷۸۰,۰۰۰
  برلیانس H230 اتوماتیک۷۹,۹۰۰,۰۰۰۴۹,۲۷۴,۰۰۰
  برلیانس H320 دنده‌ای ۱.۵۸۰,۷۸۰,۰۰۰۵۲,۰۱۴,۰۰۰
  برلیانس H320 دنده‌ای ۱.۶۸۶,۸۶۰,۰۰۰۵۶,۸۳۶,۰۰۰
  برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۵ + مولتی مدیا۹۶,۷۶۰,۰۰۰۵۸,۹۱۹,۰۰۰
  برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۶ + مولتی‌مدیا۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰۶۳,۷۴۱,۰۰۰
  برلیانس H330 دنده‌ای ۱.۵۸۲,۹۰۰,۰۰۰۵۰,۰۴۱,۰۰۰
  برلیانس H330 دنده‌ای ۱.۶۹۱,۹۷۰,۰۰۰۵۴,۸۶۴,۰۰۰
  برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۵ + مولتی مدیا۱۰۳,۶۸۰,۰۰۰۶۱,۶۵۹,۰۰۰
  برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۶ + مولتی‌مدیا۱۱۰,۹۶۰,۰۰۰۶۶,۴۸۱,۰۰۰
  برلیانس کراس. اتوماتیک ۱.۵۱۰۴,۸۷۰,۰۰۰۶۲,۹۷۴,۰۰۰
  برلیانس کراس. اتوماتیک ۱.۶ + مولتی‌۱۱۴,۸۲۰,۰۰۰۶۷,۷۹۶,۰۰۰
  رنو تندر ۹۰۸۵,۶۴۰,۰۰۰۴۴,۲۴۸,۰۰۰
  رنو پارس تندر۸۸,۷۸۰,۰۰۰۴۸,۲۶۴,۰۰۰
  رنو ساندرو - دنده‌ای۱۰۳,۹۳۰,۰۰۰۴۸,۹۵۶,۰۰۰
  رنو ساندرو - اتوماتیک۱۱۷,۹۲۰,۰۰۰۵۴,۶۴۴,۰۰۰
  رنو ساندرو استپ‌وی - دنده‌ای۱۱۰,۹۳۰,۰۰۰۵۳,۸۷۷,۰۰۰
  رنو ساندرو استپ‌وی - اتوماتیک۱۲۸,۹۲۰,۰۰۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰
  پیکاپ دوکابین ریچ۱۲۹,۹۲۰,۰۰۰۷۶,۴۵۷,۰۰۰
کرمان موتور
  لیفان X50 - اتوماتیک۱۱۹,۸۵۰,۰۰۰---
  لیفان X60 - اتوماتیک۱۵۷,۷۱۰,۰۰۰---
  لیفان ۸۲۰۱۹۰,۴۲۰,۰۰۰---
  جک J4 اتوماتیک۱۲۶,۸۸۰,۰۰۰---
  جک S3 اتوماتیک۱۴۵,۷۳۰,۰۰۰---
  جک S5 اتوماتیک۲۰۲,۸۱۰,۰۰۰---
  هیوندای I20۲۰۹,۳۷۰,۰۰۰---
  هیوندای اکسنت۱۹۹,۸۲۰,۰۰۰---
  هیوندای النترا ۲۰۱۸۳۶۹,۷۷۰,۰۰۰۲۰۴,۵۰۰,۰۰۰
  هیوندای سوناتا LF۴۸۳,۶۹۰,۰۰۰۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای توسان TL۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای سانتافه DM۵۵۸,۸۲۰,۰۰۰۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای آزرا ۲۰۱۸۹۴۷,۴۳۰,۰۰۰۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰
کارمانیا
  بی‌ وای دی F3 - دنده‌ای۹۶,۹۴۰,۰۰۰۶۵,۷۰۰,۰۰۰
  بی‌ وای دی S6۲۰۹,۸۱۰,۰۰۰۱۳۶,۷۰۰,۰۰۰
گروه بهمن
  مزدا۳ تیپ ۴۲۸۴,۴۸۰,۰۰۰۱۴۲,۷۰۰,۰۰۰
  بسترن B30۱۲۷,۷۳۰,۰۰۰۷۹,۵۰۰,۰۰۰
  وانت کارا - تک کابین۵۶,۸۹۰,۰۰۰۳۸,۹۵۰,۰۰۰
  وانت کارا - دو کابین۶۲,۸۴۰,۰۰۰۴۲,۳۰۰,۰۰۰
  وانت کاپرا۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  هاوال H2۲۰۶,۴۴۰,۰۰۰۱۲۳,۴۰۰,۰۰۰
مدیران خودرو
  MVM 110 S / اسپورت لاکچری۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۴,۹۴۵,۰۰۰
  MVM 315 هاچ‌بک۸۴,۷۹۰,۰۰۰۸۹,۱۲۵,۰۰۰
  ام وی ام X22 - دنده ای۱۲۳,۸۱۰,۰۰۰۱۰۸,۳۴۵,۰۰۰
  ام وی ام X22 - دنده ای (اسپورت) EX۱۲۶,۶۹۰,۰۰۰۱۱۲,۸۴۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 - اتوماتیک۱۴۱,۷۸۰,۰۰۰۱۲۳,۶۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 - اتوماتیک (اسپورت) EX۱۴۹,۹۱۰,۰۰۰۱۲۹,۵۸۰,۰۰۰
  ام وی ام X33 S اسپورت۱۷۴,۹۴۰,۰۰۰۱۴۹,۱۱۰,۰۰۰
  چری آریزو ۵ (دنده‌ای)۱۲۳,۷۷۰,۰۰۰۱۲۵,۵۵۰,۰۰۰
  چری آریزو ۵ (Turbo)۱۶۹,۷۹۰,۰۰۰۱۵۵,۹۳۰,۰۰۰
  چری تیگو ۵ آپشنال (IL)۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰---
  چری تیگو ۵ آپشنال (IE)۱۹۹,۷۰۰,۰۰۰۱۹۸,۴۰۰,۰۰۰
  چری تیگو ۷ (Excellent)۲۶۴,۶۸۰,۰۰۰۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰
ام جی و جی لی
  ام‌جی ۳۶۰ دنده‌ای۱۱۳,۷۶۰,۰۰۰۶۳,۸۰۰,۰۰۰
  ام‌جی ۳۶۰ اتوماتیک . توربو۱۵۹,۵۶۰,۰۰۰۸۸,۸۰۰,۰۰۰
  جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس۹۳,۸۰۰,۰۰۰۷۹,۹۰۰,۰۰۰
هیوندای
  هیوندای النترا ۲.۰ فول ۲۰۱۷۳۴۸,۹۵۰,۰۰۰---
  هیوندای النترا ۲.۰ فول ۲۰۱۸۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰۲۲۴,۵۷۰,۰۰۰
  هیوندای سوناتا LF . فول بنزینی ۲۰۱۷۴۸۴,۲۷۰,۰۰۰۲۴۳,۹۸۴,۰۰۰
  هیوندای سوناتا ۲۰۱۷ هیبرید +GLS۴۵۹,۵۸۰,۰۰۰۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GL۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰۳۶۳,۹۰۰,۰۰۰
  هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GLS۴۹۹,۵۵۰,۰۰۰۳۷۷,۹۰۰,۰۰۰
  هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS۵۱۹,۰۶۰,۰۰۰۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰
  هیوندای توسان ۲۰۱۷ - فول۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰---
  هیوندای توسان ۲۰۱۷ - فول + اتوپارک۵۰۸,۹۲۰,۰۰۰۲۵۰,۴۱۶,۰۰۰
  هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار۶۷۹,۳۸۰,۰۰۰۲۸۷,۲۹۲,۰۰۰
کیا موتورز
  کیا پیکانتو۱۷۴,۶۸۰,۰۰۰۹۹,۱۰۵,۰۰۰
  کیا سراتو فول ۲۰۱۷۳۴۹,۳۷۰,۰۰۰۲۱۴,۷۰۲,۰۰۰
  کیا سراتو فول ۲۰۱۸۳۷۴,۸۸۰,۰۰۰۲۱۹,۶۰۷,۰۰۰
  کیا اسپورتیج فول نیوفیس QL۵۴۹,۸۳۰,۰۰۰۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰
  کیا اپتیما JF فول GT۵۴۹,۵۰۰,۰۰۰۲۳۴,۱۸۳,۰۰۰
  کیا اپتیما JF فول GT + رادار۵۷۹,۱۳۰,۰۰۰---
  کیا اپتیما JF فول GT مدل ۲۰۱۸---۲۶۶,۵۸۳,۰۰۰
  کیا سورنتو ۲.۴ فول۶۲۸,۸۶۰,۰۰۰---
  کیا سورنتو ۲.۴ فول GT۶۹۸,۳۲۰,۰۰۰۳۰۳,۵۷۲,۰۰۰
  کیا سورنتو ۲.۴ فول ۲۰۱۸---۳۵۴,۹۱۶,۰۰۰
رنو
  رنو داستر تک دیفرانسیل ۲۰۱۸ تیپ SE۲۶۹,۱۹۰,۰۰۰۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  رنو داستر دو دیفرانسیل ۲۰۱۸ تیپ SE۲۸۹,۱۳۰,۰۰۰۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  رنو تلیسمان ۲۰۱۷۵۱۳,۶۰۰,۰۰۰۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰
  رنو تلیسمان ۲۰۱۸۵۴۸,۵۱۰,۰۰۰۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  رنو کولئوس ۲۰۱۷۵۶۹,۸۲۰,۰۰۰۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰
  رنو کولئوس ۲۰۱۸۶۰۹,۶۳۰,۰۰۰۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
تویوتا
  تویوتا CH-R تیپ ادونس۴۵۸,۶۲۰,۰۰۰۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  تویوتا CH-R تیپ آیکون۴۷۹,۵۶۰,۰۰۰۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰
  تویوتا CH-R تیپ لانچ۴۸۹,۵۵۰,۰۰۰۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  تویوتا CH-R تیپ لانچ ۲۰۱۸۴۹۸,۹۵۰,۰۰۰۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰
  تویوتا پریوس ۲۰۱۷ تیپ ۳۳۶۹,۴۴۰,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۷ - تیپ ۳۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۵۰۰,۰۰۰
  تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (عمان)۶۸۸,۳۴۰,۰۰۰۳۵۳,۵۰۰,۰۰۰
  تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم)۶۹۹,۵۸۰,۰۰۰۳۷۳,۵۰۰,۰۰۰
  تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / دنده‌ای۶۴۸,۲۴۰,۰۰۰---
  تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / اتوماتیک۸۳۸,۴۸۰,۰۰۰---
لکسوس
  لکسوس NX200 T هفت کلید۱,۰۱۶,۹۴۰,۰۰۰---
  لکسوس NX200 T هفت کلید - F اسپورت۱,۰۴۷,۷۹۰,۰۰۰---
  لکسوس NX300 H شش کلید ۲۰۱۷۹۸۹,۷۰۰,۰۰۰---
  لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷۱,۰۴۱,۸۶۰,۰۰۰---
  لکسوس RX200T . فول ۲۰۱۷۱,۴۱۸,۷۲۰,۰۰۰---
نیسان
  نیسان جوک - اسکای پک ۲۰۱۷۳۳۹,۳۸۰,۰۰۰۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰
  نیسان جوک - پلاتینیوم ۲۰۱۷۳۷۹,۶۵۰,۰۰۰۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰
  نیسان جوک - اسپورت ۲۰۱۷۴۱۹,۲۴۰,۰۰۰۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۷۵۲۹,۸۴۰,۰۰۰۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰
  نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۸۵۸۹,۸۲۰,۰۰۰۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰
میتسوبیشی
  میتسوبیشی میراژ ۲۰۱۸۱۵۹,۷۶۰,۰۰۰۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
  میتسوبیشی لنسر ۱.۸ مدل ۲۰۱۷۲۷۹,۷۴۰,۰۰۰۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰
  میتسوبیشی لنسر ۱.۸ مدل ۲۰۱۸۳۱۹,۴۲۰,۰۰۰۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  میتسوبیشی اکلیپس کراس---۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰
  میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۷۴۰۹,۷۵۰,۰۰۰۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸۴۴۴,۸۶۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰
  میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۷۵۲۹,۳۶۰,۰۰۰۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۸۵۸۸,۴۰۰,۰۰۰۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰
  اوتلندر PHEV مدل ۲۰۱۸۵۹۴,۴۶۰,۰۰۰۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰
DS
  دی اس DS3 مدل ۲۰۱۸۳۱۹,۴۲۰,۰۰۰۲۲۹,۲۰۰,۰۰۰
  دی‌اس DS5 مدل ۲۰۱۸۵۰۸,۷۷۰,۰۰۰۳۵۰,۲۰۰,۰۰۰
  دی‌اس DS6 مدل ۲۰۱۸۵۶۹,۸۲۰,۰۰۰۳۹۴,۳۰۰,۰۰۰
  دی‌اس DS7 مدل ۲۰۱۸ تیپ ۲---۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰
  دی‌اس DS7 مدل ۲۰۱۸ تیپ ۳---۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰
مرسدس بنز
  بنز CLA200 فول ۲۰۱۶۱,۱۹۸,۵۶۰,۰۰۰---
  بنز CLA45 فول ۲۰۱۶۱,۲۴۶,۶۲۰,۰۰۰---
  بنز CLA45 فول ۲۰۱۷۱,۴۴۸,۲۶۰,۰۰۰---
  بنز GLA45 فول ۲۰۱۶۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰---
  بنز GLA45 فول ۲۰۱۷۱,۲۵۶,۲۲۰,۰۰۰---
  بنز E200 مدل ۲۰۱۶۱,۲۵۶,۹۷۰,۰۰۰---
  بنز E200 نیوفیس ۲۰۱۷۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰---
  بنز E250 فول مدل ۲۰۱۶۱,۱۹۸,۲۰۰,۰۰۰---
  بنز E250 نیوفیس ۲۰۱۷۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰---
سانگ یانگ
  سانگ‌یانگ تیولی ۲۰۱۷۲۷۴,۸۳۰,۰۰۰---
  سانگ‌یانگ تیولی ۲۰۱۸۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۶,۱۴۱,۰۰۰
  رکستون G4 مدل ۲۰۱۸۶۹۸,۷۴۰,۰۰۰۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰
  سانگ‌یانگ کوراندو ۲۰۱۸۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰۲۳۹,۸۰۰,۰۰۰
پورشه
  پورشه باکستر ۲.۰۱,۶۹۹,۴۹۰,۰۰۰---
  پورشه باکستر S۱,۹۴۸,۸۳۰,۰۰۰---
  پورشه ماکان ۲.۰۱,۷۹۷,۸۴۰,۰۰۰---
  پورشه ماکان ۲.۰ توربو۱,۹۹۸,۲۰۰,۰۰۰---
بی ام و
  بی‌ام و I8 فول - ۲۰۱۶۲,۲۹۴,۴۸۰,۰۰۰---
  بی‌ام و سری ۱ پنج در - Executive 2018۶۴۹,۲۲۰,۰۰۰۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و سری ۱ پنج در - Premium 2018۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و سری ۲ - Active Tourer 2018۷۳۹,۷۷۰,۰۰۰۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۳۲۰I۱,۲۴۹,۶۲۰,۰۰۰---
  بی‌ام و ۳۳۰I۱,۳۴۹,۱۹۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۵۳۰ تیپ Business Plus۱,۷۴۷,۹۰۰,۰۰۰۱,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۵۳۰ تیپ Progressive۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۵۳۰ تیپ Progressive Plus۱,۸۷۶,۰۵۰,۰۰۰۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۵۳۰ تیپ Perfection۱,۹۴۸,۲۴۰,۰۰۰۱,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ LEGACY۲,۲۴۹,۳۲۰,۰۰۰---
  بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ LEGASY SPORT۲,۲۸۴,۵۰۰,۰۰۰---
  بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ LEGASY LOUNGE۲,۳۲۶,۵۰۰,۰۰۰---
  بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ Unique۲,۲۹۳,۷۹۰,۰۰۰---
  بی‌ام و X1 مدل ۲۵I تیپ Adventure Sport۹۹۷,۶۰۰,۰۰۰۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و X3 مدل ۲۸I تیپ Dynamic۱,۱۴۷,۲۴۰,۰۰۰---
  بی‌ام و X4 مدل ۲۸I تیپ Exclusive۱,۲۹۶,۸۸۰,۰۰۰---
Volkswagen
  فولکس‌واگن گلف GTI۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
  فولکس‌واگن پاسات۶۰۸,۷۱۰,۰۰۰۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰
  فولکس‌واگن تیگوان۶۹۸,۷۴۰,۰۰۰۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
Mini
  مینی کوپر S۷۴۸,۸۷۰,۰۰۰۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  مینی کلابمن S۸۱۸,۷۷۰,۰۰۰۵۶۸,۵۰۰,۰۰۰
  مینی کانتریمن S۸۵۷,۴۲۰,۰۰۰۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  مینی کوپر۵۶۹,۴۸۰,۰۰۰۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰
ولوو
  ولوو XC90 تیپ Momentum۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰---
  ولوو XC90 تیپ R-Design۱,۴۴۷,۸۲۰,۰۰۰---
  ولوو XC90 تیپ Inscription۱,۵۹۶,۱۶۰,۰۰۰---
بورگوارد
  بورگوارد BX5---۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰
  بورگوارد BX7۵۷۹,۶۵۰,۰۰۰۲۹۹,۶۰۰,۰۰۰