درمورد فال شیخ بهایی چه می دانید؟

درمورد فال شیخ بهایی چه می دانید؟

رسم آ یا به کعبه ی مقصود

اي كار برارنده ي هر حاجتمند

وي رافع مشكل و رهاننده زبند

سر رشته ي مطلبم زهم بگسسته

بنما فالي كه رشته يابد پيوند

حصول مدعا و مقصود

اي واقف مدعاي حاجتمندان

آگاه ز اسرار همه پير و جوان

خواهيم كزين فال نمايي مارا

آگاه كه مدعا شود حاصل از آن

ساختن بنا و عمارت

اي ساخته جا مهر تو اندر دل ما

پرورده ي رحمت تو آب و گل ما

خواهيم كه ما را كني از لطف و كرم

آگاه كه معمور شود منزل ما

فروختن جنس یا ملک

اي كام ده و كار گشاي همه كس

بنده همه و تويي خداي همه كس

از غايت اين بيع بده آگاهي

اي با خبر از بيع و شراي همه كس

نيك يا بد بود مرا اين كار

اي واقف حال جمله از نيك و ز بد

آگاه ز هر عمل چه مقبول و چه رد

ما غافل چند را گر از روي كرم

واقف تو از اين عمل نمايي چه شود؟

عاقبت حال بيمار

اي محنت و درد همه را كرده دوا

لطف تو مريض را شده عين شفا

از حال مريض ما بده آگاهي

وين عقده ي كار بسته ي ما بگشا

صاحب فرزند شدن

اي قادر ذوالجلال و دادار جهان

آگه ز ضمير خلق از پير و جوان

گر هست و گر نيست نصيبم فرزند

اين راز نهفته را بفرماي عيان

راست يا دروغ بودن خبر

اي واقف صدق خبر و كذب خبر

از نيك و بد و خير و شر و نفع و ضرر

از صدق و ز كذب اين خبر از ره لطف

يا رب چه شود كني مرا واقف اگر ؟

پسر يا دختر شدن فرزند

اي ذره ي از ضياي تو شمس و قمر

آگه ز وجود و عدم نوع بشر

خواهيم كه آگاه نمايي ما را

كاين نطفه ي ما پسر بود يا دختر

غلبه بر دشمن

اي برده ز آيينه ي دل مهر تو زنگ

در دامن لطف تو دل ما زده چنگ

خيريت اين فال بما روشن ساز

با خصم بود صلح نكوتر يا جنگ؟

حال غایب چگونه خواهد بود

اي بدرقه ي لطف تو با ما همراه

باماست رفيق نام تو در همه راه

داريم اميد زانكه زين فال كني

ما را ز كرم ز حال غايب آگاه

یافتن گمشده

اي واقف گنج هاي بيرون ز عدد

آگاه ز هر گمشده چه نيك و چه بد

خواهيم كه از گمشده و برده ي خويش

گرديم خبر دار كه پيدا گردد

مسافرت

اي فاطر كون و خالق جن و بشر

هستي بجهان تو بيكسان را رهبر

خواهم كه نهم روي خود اندر سفري

آگاه كنم كه خير باشد يا شر ؟

شراکت

اي واقف سود و ضرر خلث جهان

عاري ز شريك و رب فرد و منان

خواهم كه شراكتي كنم از ره لطف

سود و ضرر كار بفرماي عيان

جهت نقل مکان

اي نقل مكان همه ذرات جهان

بي امر تو عقل را نيايد به گمان

چون نيت اين نقل مكان دردل ماست

ما را خبري نما ز نيك و بد آن

معامله و تجارت

اي بود و وجود ما همه از كرمت

اجناس نفوذ ما همه از كرمت

خواهيم كز اين تجارت آگاه شويم

اي مايه ي سود ما همه از كرمت

خوب یا بد بودن عقد و نکاح

اي عقده گشاي مردمان سر تا سر

ظاهر بتو حال جمله ي جن و بشر

يا رب تو از اين صفحه بما ظاهر ساز

كين عقد و نكاح خير باشد يا شر

ديدن سلاطين وقت

اي صاحب عرش و كرسي و لوح و قلم

لطفت سبب سلطنت و طوق علم

از بهر ملاقات سلاطين زمان

گر نيك بود نما تو از روي كرم

دير يا زود بيايد اين غائب

اي خالق جمله خلف و اي رب ودود

ظاهر بتو حال هر كي از بود و نبود

خواهيم كه آگاه نمايي مار ا

كين غائب ما دير بيايد يا زود

زندگانی چه عاقبت دارد

اي عاقبت كار همه خلق جهان

پيدا بر تو چه آشكار و چه نهان

بنماز روي لطف فالي كه شود

بر صاحب اين عاقبت كار نهان

از طبيبم اميد عافيت است

اي خالق بيزوال و اي قادر فرد

درمان ده هر چه هست در عالم درد

رو بر در اين طبيب بايد آورد

يا روي بسوي دگري بايد كرد

قرض گرفتن و وام

اي از كرم تو گشته قرضها ادا

درد دل مقروض نمايي تو دوا

اين قرض كه ميكنم اگر خير بود

از لطف خود اي كريم معلوم نما

هست آیا صلاح سیر و شکار

اي داده بخلق دو جهان سيرو دام

هستند همه به امر و نهي تو مدام

بنماي به ما كه سير صحرا و شكار

امروز رويم يا كه گيريم مقام

کشت و کار و زراعت

اي رازق خلق و اي خداوند كريم

يك جو كرم تو باعث نفع عظيم

گر خير بود عيان نما تا باميد

تخمي دو سه اندر اين زمين افشانيم

حبسی آیا رها شود از بند

اي جود تو سود بخش هر حاجتمند

لطف تو دواي درد و درمان گزند

خواهيم كه مارا كني از بندي ما

كين بندي ما كي شود آزاد زبند

 

 

شیخ بهایی از جمله افراد نامدار در زمینه عرفان، ادبیات، ریاضی و.. در قرن دهم و یازدهم میلادی به شمار می رود. از این شاعر بزرگ آثار متعددی بر جای مانده است که از جمله آن ها می توان به کافیه، وقایع الایام، فالنامه و .. اشاره نمود. کتاب فالنامه او که امروزه به عنوان فال شیخ بهایی شناخته می شود، از جایگاه ویژه ای در میان افراد جامعه برخوردار می باشد. در این مقاله از نیک صالحی سعی بر این کرده ایم تا شما را با شیخ بهایی و کتاب فالنامه او آشنا کنیم. با ما همراه باشید.

 

۱٫شیخ بهایی کیست؟

۲٫مختصری از زندگینامه شیخ بهایی

۳٫خصوصیات اخلاقی شیخ بهایی

۴٫مثنویات معروف شیخ بهایی

۵٫آثار شیخ بهایی

۶٫فهرست جداول فالنامه شیخ بهایی

۷٫طریقه گرفتن فال 

۸٫سخن پایانی

 

شیخ بهایی کیست؟

شیخ بهایی کیست؟

بهاءالدین محمد بن حسین عاملی معروف به شیخ بهایی در ۸ اسفند سال ۹۲۵ در بعلبک چشم به جهان گشود ودر ۸ شهریور ۱۰۰۰ خورشیدی دراصفهان در گذشت. شیخ بهایی یکی از افراد نامدار در زمینه پزشکی، فقه، عرفان، نجوم، ریاضی، شعر، ادبیات، تاریخ و دانش در قرن دهم و یازدهم هجری قمری محسوب می شود. از وی حدود ۹۵ کتاب و رساله با موضوعات سیاسی، حدیث، اخلاق، مهندسی، هنر، فیزیک و… بر جای مانده است. به پاس خدمات شیخ بهایی به علم ستاره شناسی، یونسکو در سال ۲۰۰۹ که مصادف با سال نجوم بوده است، نام وی را در لیست مفاخر ایران ثبت نمود.

مختصری از زندگینامه شیخ بهایی

شیخ بهایی از نوادگان حارث همدانی، یکی از یاران با وفای امیرالمؤمنین است که در [بعلبک] چشم به جهان گشود. او دوران کودکی خود را در روستایی به نام جبع یا جباع که از روستاهای حبل عامل (ناحیه ای از شام) بوده، گذرانده است. این شاعر بزرگ که از شخصیت های برجسته در آغاز اسلام محسوب می شود، از نوادگان «حارث بن عبدالله اعور همدانی» بوده است. وی در سال ۶۴ خورشیدی در گذشت. خاندان شیخ بهایی از خانواده های معروف جبل عامل در سده های دهم و یازدهم خورشیدی بوده اند به عنوان مثال پدر بهاءالدین عاملی از شاگردان برجسته شهید ثانی بوده است.

خصوصیات اخلاقی شیخ بهایی

خصوصیات اخلاقی شیخ بهایی

شیخ بهائی در مدرسه، محراب عبادت، مسند قضاوت، دیوان اداری و در هر مکان و هر زمان، همواره همراه مردم بوده است. شیخ بهایی از چنان روحیه ای برخوردار بود که او را برای کسب علم، به هر سرزمینی می کشاندند. وی با تلفیق تمامی آراء و نظرات بزرگان، جوهر ناب وجود خویش را به نور معرفت می گداخت و صیقل می داد. شیخ بهایی همواره درباره عدل و انصاف صحبت می کرد و همانند صالحان عمل می کرد.

مثنویات معروف شیخ بهایی

ازمثنوّیات معروف شیخ بهائی در زبان فارسی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • نان و حلوا یا سوانح سفر الحجاز که بر وزن مثنوی مولوی نوشته شده است.
 • نان و پنیر که نزدیک ترین مثنوی شیخ بهایی به مثنوی مولوی از نظر محتوا و زبان محسوب می شود.
 • شیر و شکر بسیار جذاب می باشد و با وجود مختصر بودن، سرشار از معارف و مواعظ حکمی با لحنی حماسی است.

آثار شیخ بهایی

آثار شیخ بهایی

از شیخ بهایی آثار متعددی بر جای مانده است که شامل موارد زیر می باشند.

 • فال شیخ بهایی
 • شرح فرائض نصیریه اثر خواجه نصیرالدین طوسی
 • فرائض بهائیه (بخش ارث)
 • قصر نماز در چهار مکان
 • رساله فی فقه الصلوه
 • رساله فی معرفه القبله
 • حاشیه انوار التنزیل قاضی بیضاوی
 • حل الحروف القرآنیه
 • حاشیه کشاف زمخشری
 • اثنی عشریات
 • پاسخ سؤال شاه عباس صفوی
 • پاسخ سؤالات شیخ صالح جابری
 • اجوبه مسائل جزائریه
 • احکام سجود و تلاوت
 • جامع عباسی
 • جواب مسائل شیخ جار
 • حاشیه بر ارشاد الاذهان اثر علامه حلی
 • حاشیه بر قواعد علامه حلی
 • حاشیه بر قواعد شهید اول
 • حاشیه بر احکام الشریعه علامه حلی
 • الحبل المتین
 • الحریریه
 • الذبیحیه
 • تفسیر عین الحیوه
 • تفسیر آیه شریفه (فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق …)
 • تاویل الایات
 • مشرق الشمسین و اکسیر السعادتین (آیات الاحکام)
 • حاشیه کتاب من لایحضره الفقیه
 • اربعین
 • حاشیه بر صحیفه سجادیه
 • الحدیقه الهلالیه
 • شرع دعای صباح
 • مصباح العابدین
 • مفتاح الفلاح
 • اثبات وجود القائم
 • اجوبه سید زین الدین
 • الاعتقادیه
 • زبده الاصول
 • شرح عضدی
 • الوجیزه
 • کشکول (۵ جلد)

کشکول شیخ بهایی

 • حاشیه خلاصه الاقوال علامه حلی
 • حاشیه رجال نجاشی
 • حاشیه معالم العلما ابن شهرآشوب مازندرانی
 • طبقات الرجال
 • الفوائد الرجالیه
 • الاجازات
 • اسرار البلاغه
 • تخمیس غزل خیالی بخارایی
 • تهذیب البیان
 • حاشیه بر مطول تفتازانی
 • دیوان اشعار فارسی و عربی
 • شیر و شکر
 • طوطی نامه (شامل ۲۵۰۰ بیت)
 • فوائد صمدیه
 • قصیده در مدح پیامبر خدا(ص)
 • کافیه
 • لغز الفوائد الصمدیه
 • محاسن شعر سیف الدوله
 • خلاصه الحساب و الهندسه
 • استعلام
 • القبله، ماهیت و علامات آن
 • جبر و مقابله
 • انکار جوهر الفرد
 • الوجود الذهنی
 • وحدت وجود
 • احکام النظر الی کتف الشاه
 • رساله جفر
 • جفر
 • سر المستتر
 • نان و پنیر
 • پند اهل دانش به زبان گربه و موش
 • وقایع الایام
 • اسطرلاب
 • انوار الکواکب
 • بحر الحساب
 • التحفه (اوزان شرعی)
 • تحفه حاتمی
 • حاشیه شرح التذکره خواجه نصیرالدین طوسی در هیات
 • حاشیه شرح قاضی زاده رومی
 • الحساب

فهرست جداول فالنامه شیخ بهایی

فالنامه شیخ بهایی

فالنامه شیخ بهایی ( فال شیخ بهایی) شامل ۲۶ جدول می باشد. جدول اول در خصوص ستایش شاه عباس نوشته شده اند به این معنا که از هر حرف آن می توان شعری در مورد مدح و ستایش شاه عباس صفوی استخراج نمود. جدول دوم تا بیست و ششم نیز هر یک مربوط به موضوعی هستند که در مورد نیک یا بد بودن آن و عاقبت آن کار نوشته شده اند. شما همچنین می توانید با مراجعه به انواع فال با روش های مختلف دیگر طالع بینی و فالگیری هم آشنا شوید.

 • فالنامه شیخ بهائی
 • در احوال شیخ بهائی
 • طریقه سئوال و جواب از فالنامه
 • جداول اصلی فالنامه شیخ بهائی
 • مدح و دعا قبل از فال
 • جدول دوم دیدن سلاطین وقت
 • جدول سوم سرانجام زندگی
 • جدول چهارم طلب هرگونه حاجت
 • جدول پنجم زناشویی
 • جدول ششم نقل مکان
 • جدول هفتم دیر یا زود آمدن غائب
 • جدول هشتم حال غائب و مسافر
 • جدول نهم عاقبت کاری که در نظر است
 • جدول دهم ساختن بنا و عمارت
 • جدول یازدهم حصول مدعا و مقصود
 • جدول دوازدهم مسافرت
 • جدول سیزدهم وام گرفتن
 • جدول چهاردهم معامله و تجارت
 • جدول پانزدهم شرکت
 • جدول شانزدهم فروختن جنس یا ملک
 • جدول هفدهم رفتن به گردش و شکار
 • جدول هیجدهم زراعت
 • جدول نوزدهم صاحب فرزند شدن
 • جدول بیستم پسر یا دختر بودن حمل (زن حامله)
 • جدول بیست و یکم خوبی و بدی طبیب
 • جدول بیست و دوم عاقبت حال بیمار
 • جدول بیست و سوم عاقبت کار زندانی و محبوس
 • جدول بیست و چهارم غلبه بر دشمن
 • جدول بیست و پنجم راست یا دروغ بودن خبر
 • جدول بیست و ششم پیدا شدن و نشدن گمشده
 • ضمیمه شامل نمونه جوابهائی که بوسیله مولف استخراج شده بصورت ابیات
 • و مطالب دیگر….

طریقه گرفتن فال شیخ بهایی

فال شیخ بهایی از جمله فال های پر طرفداری است که با نام فال حاجت یا فال آرزو نیز شناخته می شود. طریقه گرفتن فال شیخ بهایی بدین صورت می باشد که در ابتدا باید با بدن و لباسی تمیز، مقصود و حاجتتان را یادآور شده و با نیت قلبی و توکل به خداوند، سه صلوات بفرستید سپس مناجاتی که بیان شده است را مطالعه نمایید و در آخر موضوع خود را انتخاب و نتیجه فال را مشاهده کنید.

سخن پایانی

همان طور که گفته شد شیخ بهایی  از  افراد نامدار قرن دهم و یازدهم میلادی بوده است. از وی آثار متعددی بر جای مانده که از جمله آن ها می توان به فالنامه اشاره نمود. کتاب فال شیخ بهایی از پرطرفدارترین فال ها محسوب می شود، چرا که شامل ۲۶ جدول با موضوعات مختلف می باشد که در هر موضوع به بیان عواقب آن کار پرداخته شده است. شما به راحتی می توانید در هنگام گرفتن فال شیخ بهایی، موضوع خود را انتخاب کرده و نتیجه و عاقبت آن کار را مشاهده نمایید.

فال شیخ بهائی

برای گرفتن فال شیخ بهایی ابتدا موضوع مورد نظر خود را انتخاب کرده و سپس دو بیت شعر نوشته شده در زیر هر کدام از موضوعها را بخوانید و بعد نیت کنید. نتیجه ی فال نیز خود یک بیت شعر میباشد که معنای واضحی دارد.

گرد آوری مطلب توسط بخش استخاره با قرآن سایت نیک صالحی