عدد شناسی

ابتدا به ترتيب عدد سال و ماه و روز تولدو غيره ی خود را از جدول پايين محاسبه نموده و سپس تفسير آن را در پايين همينصفحه بخوانيد

 

عدد ماه تولد

عدد سال تولد

عدد سرنوشت

عدد روز تولد

عدد تقدير

عدد علامت خورشيدي

ابتدا  عدد تقدير خود را به همان روشي كه گفتيم ، به دست آوريد سپس
تفسير آن عدد را كه در اينجا آورده شده است، بخوانيد :

 

       1.        خود ساخته : شما فردي متكي به نفس، مستقل، مبتكر، مخترع، فردگرا، شايسته و رهبر هستيد.

 

   2.    مطيع و گوش به فرمان : شما فردي متواضع و فروتن ، آماده براي خدمت به ديگران، علاقمند به كار دسته جمعي، مهربان و با محبت، يك همكار خوب، سياستمدار، مصلح، صبور و شكيبا، شنوا و حساس نسبت به ديگران هستيد.

 

 

   3.    برون گرا : شما فردي هستيد كه به راحتي افكار و احساسات دروني خود را ابراز مي كنيد. فردي خلاق، هنرمند، زيبا هستيد. كسي كه از استعدادهاي خود براي فايده رساندن به همه استفاده مي كند. فردي شوخ طبع و دوستي خوب.

 

   4.    منضبط : هركاري كه لازم و ضروري مي دانيد انجام مي دهيد. فردي
وظيفه شناس، سخت كوش، و خدمتگزار به ديگران. شما آدمي خويشتندار،
خود كنترل ، با كفايت و با لياقت، سازمان دهنده، سازنده ، بنيانگذار و دقيق
 و موشكاف هستيد.

 

 

   5.    آزاد منش : شما فردي مخالف سلطه و قيد و بند هستيد. كسي كه خود را با تغييرات سازگار مي كند و مي داند چگونه با موقعيت هاي غيرمنتظره
مواجه شود. عاشق ايده هاي جديد، مكتشف، ماجراجو و اهل سفر، تيزبين، كسي كه به خوبي يادگرفته كه به آزادي ديگران احترام بگذارد.

 

   6.    سازمانگر و هماهنگ كننده : كسي كه در هر موقعيتي مي داند كه چگونه افراد را با هم هماهنگ كند. مسئول، وظيفه شناس، وكسي كه به خوبي خود را با ديگران هماهنگ مي كند و از عهده مسئوليت ها به خوبي برمي آيد. كسي كه ارزش خانه و خانواده، كمك و حمايت ديگران را مي داند. فردي كه به خوبي
مي داند چه موقع بايد به كمك ديگران بشتابد و چه موقع بايد اجازه بدهد كه ديگران خودشان به بهبود وضع خويش بپردازند.

 

 

   7.    درونگرا : شما كسي هستيد كه عقل و منطق و بصيرت را در درون خود
 يافته است. مي داند كه چگونه بيانديشد، تحليل كند، مطالعه كند، بخواند،
به مراقبت بپردازد، از بيرون به مسائل بنگرد، در جستجوي حقيقت باشد،
 اكثر اوقات را به تنهائي بگذراند و ياد گرفته كه از تنهائي نترسد.

 

   8.    محكم و پرقدرت : شخص قدرتمندي هستيد كه از قدرت خود به خوبي
 مي توانيد در راه كسب برتري هاي مادي بهره بگيريد، كسي كه ياد گرفته چگونه از قوانين معنوي براي رسيدن به موفقيت مادي استفاده كند. شما مي توانيد
بدون طمع ورزي و خودخواهي يا بهره كشي از ديگران به كنترل امور بپردازيد و
 به موفقيتهاي مادي دست يابيد.

 

 

   9.    ايثارگر و از خود گذشته : شما فردي فداكار و علاقمند به خدمت به ديگران هستيد و همه چيز خود را فداي ديگران مي كنيد. فردي دوست داشتني، دلسوز، بخشنده و با گذشت، و داراي قدرت درك بالا هستيد. ياد گرفته ايد كه
آدم خشك و يك دنده اي نباشيد و تعصبات بي جا را كنار گذاشته ايد و نسبت به آنها بي توجه هستيد. در هرموردي سعي داريد همان چيزي باشيد كه ديگران
مي خواهند و همواره در تلاش هستيد كه دنيا را جاي بهتري براي زندگي بسازيد.

 

  11.   روشنفكر:فردي هستيد كه همواره در جستجوي حقيقت است و
از قوه درك شهودي خود استفاده مي كند. آدمي مثبت انديش و خوش بين هستيد كه فقط خوبي ها را در ديگران مي بيند، با حقيقت زندگي مي كند،
 و نظرات روشنفكرانه ي خود را با ديگران در ميان مي گذارد. به خوبي قادر هستيد از نيروهاي رواني خود بهره بگيريد و به اتكاي الهامات دروني خود جلو مي رويد. فردي دلسوز و مهربان، جسور و بي باك، و در عين حال متواضع هستيد.

 

   22.    مسلط برنفس ، خويشتندار : نيروهاي عظيم دروني را در خود پيدا كرده ايد و آنها را براي انجام كارهاي بزرگ و فايده رساندن به ديگران به كار مي بريد.
شما خودتان را هرگز محدود نمي كنيد و فقط به نيازهاي بشري فكر مي كنيد
و اينكه چگونه مي توان از قدرتهاي خود براي انجام كارهاي بزرگ استفاده كرد. شما فردي سازنده و دورانديش هستيد.

  

برگرفته از كتاب دايرة المعارف طالع بيني- مؤلف: ميشل استار مترجم: زهزه افتخاري،بهناز اورنگي

یونیک ویزاهم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهری
ویدئو