عدد شناسی

ابتدا به ترتیب عدد سال و ماه و روز تولد و غیره ی خود را از توضیحات پایین محاسبه نموده و سپس تفسیر آن را در انتهای همین صفحه بخوانید .

عدد تقدیر

برای به دست آوردن عدد تقدیر ، باید عدد سرنوشت را با عدد علامت خورشیدی
جمع کنیم تا به یکی از اعداد ۱ تا ۹ یا ۱۱ یا ۲۲ برسیم.

مثلاً اگر عدد سرنوشت کسی ۴ و عدد علامت خورشیدی او ۹ باشد، آنگاه داریم :
۴ = ۳ ۱ = ۱۳ = ۹ ۴ یعنی عدد تقدیر او ۴ است.

 

عدد سرنوشت

بعد از آنکه عدد سال تولد، عدد ماه تولد، و عدد روز تولد خود را به دست آوردید
باید این سه عدد را با هم جمع کنید تا به یکی از اعداد ۱ تا ۹ یا
عدد ۱۱ یا ۲۲ برسید.

مثلاً اگر در روز سی و یکم ماه دسامبر سال ۱۹۵۵ به دنیا آمده باشید
عدد سرنوشت شما به این صورت به دست می آید:

۶ = ۴ ۲ = ۲۴ = ۵ ۹ ۹ ۱ = ۱۹۹۵ = عدد سال تولد

۳ = ۲ ۱ = ۱۲ = عدد ماه تولد

۴ = ۱ ۳ = ۳۱ = عدد روز تولد

۴ =۳ ۱=۱۳=۴ ۳ ۶= عدد روز تولد عدد ماه تولد عدد سال تولد =عدد سرنوشت

بنابراین عدد سرنوشت شما ۴ است.

 

عدد روز تولد

برای به دست آوردن عدد روز تولدتان کافی است اعداد دو رقمی ( به جز ۱۱ و ۲۲ )
را با هم جمع کنید تا به یکی از اعداد ۱ تا ۹ یا ۱۱ یا ۲۲ برسید.

مثلاً اگر کسی در روز بیست و یکم یکی از ماه های سال به دنیا آمده باشد
عدد روزتولد او عبارت است از : ۳ =۱ ۲=۲۱، یا اگر در روز هیجدهم یکی از
ماه های سال به دنیا آمده باشد ، داریم :۹ = ۸ ۱ = ۱۸ یعنی عدد روز تولد او
۹ است. یا اگر در روز نوزدهم به دنیا آمده باشد : ۱ =۰ ۱=۱۰=۹ ۱=۱۹ یعنی روز تولد او ۱ است.
ولی اگر در روز یازدهم یا بیست و دوم یکی از ماه های سال
به دنیا آمده باشد همان عدد ،عدد روز تولد اوست.

 

عدد سال تولد

در مبحث عددشناسی فقط با اعداد یک رقمی ۱ تا ۹،همچنین اعداد دو رقمی ۱۱،۲۲ و گاهی
۳۳،۴۴ و مشابه آن سروکار داریم.
این اعداد را «‌ اعداد رهبر » می نامند. برای تبدیل هرعدد دیگر به این اعداد، ابتدا ارقام آن عدد را با هم جمع می کنیم.

برای مثال، اگر متولد سال ۱۹۹۶ باشید ارقام این عدد را باید باهم جمع کنید.
اگر حاصل جمع آنها یکی از اعداد ۱،۲،۳،…،۹،۱۱،۲۲،۳۳،… نشد باید دوباره
ارقام عدد حاصل را با هم جمع کنید تا بالاخره به یکی از اعداد یک رقمی ۱ تا ۹ یا
دو رقمی ۱۱،۲۲،۳۳،… برسید.

در مثالی که ذکر شد همانطور که ملاحظه می شود حاصل جمع برابر است با :
۲۵= ۶ ۹ ۹ ۱ پس باید ارقام ۲ و ۵ را جمع کنیم: ۷=۵ ۲ بنابراین
عدد سال تولد شما ۷ است.

در مثالی دیگر مثلاً اگز در سال ۱۹۹۳ به دنیا آمده باشید آنگاه داریم:
۲۲ = ۳ ۹ ۹ ۱ همانطور که ملاحظه می کنید حاصل آن عدد ۲۲ می شود
و چون این عدد جزء اعداد رهبر است دیگر نیازی به ادامه عملیات نیست و
عدد سال تولد شما همین عدد ۲۲ است.

مثال های دیگر : اگر کسی در سال ۱۹۹۵ به دنیا آمده باشد برای به دست آوردن عدد سال تولد خود باید بدین ترتیب عمل کند:

۶ =۴ ۲=۲۴=۵ ۹ ۹ ۱=۱۹۹۵ بنابراین عدد سال تولد او ۶ است.

اگر متولد سال ۱۹۴۸ باشید آنگاه : ۲۲=۸ ۴ ۹ ۱ پس عدد سال تولد شما
۲۲ است.

 

 

عدد ماه تولد

برای به دست آوردن ماه تولد خود باید به جدول زیر توجه کنید :

ژانویه = ۱

فوریه = ۲

مارس = ۳

آوریل = ۴

مه  = ۵

ژوئن = ۶

ژولای = ۷

آگوست = ۸

سپتامبر = ۹

اکتبر = ۱۰

نوامبر = ۱۱

دسامبر= ۱۲

 

بنابراین اگر شخصی در ماه اکتبر به دنیا آمده باشد عدد ماه تولد او عبارت است از :

۱=۰ ۱=۱۰= اکتبر . یعنی عدد ماه تولد او ۱ است و اگر در ماه نوامبر
به دنیا آمده باشد:۲=۱ ۱=۱۱ یعنی عدد ماه تولد او ۲ است.

 

 

عدد علامت خورشیدی

در این مرحله ، برای به دست آوردن عدد علامت خورشیدی خود، باید به جدول زیر توجه کنید.
( مثلاً اگر کسی در ماه آذر به دنیا آمده باشد عدد علامت خورشیدی او  ۹ است).

۱ = حمل (متولد فروردین)

۲ = ثور (متولد اردیبهشت)

۳ = جوزا (متولد خرداد)

۴ = سرطان (متولد تیر)

۵ = اسد (متولد مرداد)

۶ = سنبل (متولد شهریور)

۷ = میزان (متولد مهر)

۸ = عقرب (متولد آبان)

۹ = قوس (متولد آذر)

۱۰ = جدی (متولد دی)

۱۱ = دلو (متولد بهمن)

۱۲ = حوت (متولد اسفند)

 

 

ابتدا  عدد تقدیر خود را به همان روشی که گفتیم ، به دست آورید سپس
تفسیر آن عدد را که در اینجا آورده شده است، بخوانید :

 

۱ –  خود ساخته :

شما فردی متکی به نفس، مستقل، مبتکر، مخترع، فردگرا، شایسته و رهبر هستید.

۲ –   مطیع و گوش به فرمان :

شما فردی متواضع و فروتن ، آماده برای خدمت به دیگران، علاقمند به کار دسته جمعی، مهربان و با محبت، یک همکار خوب، سیاستمدار، مصلح، صبور و شکیبا، شنوا و حساس نسبت به دیگران هستید.

۳ –   برون گرا :

شما فردی هستید که به راحتی افکار و احساسات درونی خود را ابراز می کنید. فردی خلاق، هنرمند، زیبا هستید. کسی که از استعدادهای خود برای فایده رساندن به همه استفاده می کند. فردی شوخ طبع و دوستی خوب.

۴ –  منضبط :

هرکاری که لازم و ضروری می دانید انجام می دهید. فردی وظیفه شناس، سخت کوش، و خدمتگزار به دیگران. شما آدمی خویشتندار، خود کنترل ، با کفایت و با لیاقت، سازمان دهنده، سازنده ، بنیانگذار و دقیق و موشکاف هستید.

۵ –  آزاد منش :

شما فردی مخالف سلطه و قید و بند هستید. کسی که خود را با تغییرات سازگار می کند و می داند چگونه با موقعیت های غیرمنتظره مواجه شود. عاشق ایده های جدید، مکتشف، ماجراجو و اهل سفر، تیزبین، کسی که به خوبی یادگرفته که به آزادی دیگران احترام بگذارد.

۶ –  سازمانگر و هماهنگ کننده :

کسی که در هر موقعیتی می داند که چگونه افراد را با هم هماهنگ کند. مسئول، وظیفه شناس، وکسی که به خوبی خود را با دیگران هماهنگ می کند و از عهده مسئولیت ها به خوبی برمی آید. کسی که ارزش خانه و خانواده، کمک و حمایت دیگران را می داند. فردی که به خوبی می داند چه موقع باید به کمک دیگران بشتابد و چه موقع باید اجازه بدهد که دیگران خودشان به بهبود وضع خویش بپردازند.

۷ –   درونگرا :

شما کسی هستید که عقل و منطق و بصیرت را در درون خود یافته است. می داند که چگونه بیاندیشد، تحلیل کند، مطالعه کند، بخواند، به مراقبت بپردازد، از بیرون به مسائل بنگرد، در جستجوی حقیقت باشد، اکثر اوقات را به تنهائی بگذراند و یاد گرفته که از تنهائی نترسد.

۸ –    محکم و پرقدرت :

شخص قدرتمندی هستید که از قدرت خود به خوبی می توانید در راه کسب برتری های مادی بهره بگیرید، کسی که یاد گرفته چگونه از قوانین معنوی برای رسیدن به موفقیت مادی استفاده کند. شما می توانید بدون طمع ورزی و خودخواهی یا بهره کشی از دیگران به کنترل امور بپردازید و به موفقیتهای مادی دست یابید.

۹ –   ایثارگر و از خود گذشته :

شما فردی فداکار و علاقمند به خدمت به دیگران هستید و همه چیز خود را فدای دیگران می کنید. فردی دوست داشتنی، دلسوز، بخشنده و با گذشت، و دارای قدرت درک بالا هستید. یاد گرفته اید که آدم خشک و یک دنده ای نباشید و تعصبات بی جا را کنار گذاشته اید و نسبت به آنها بی توجه هستید. در هرموردی سعی دارید همان چیزی باشید که دیگران می خواهند و همواره در تلاش هستید که دنیا را جای بهتری برای زندگی بسازید.

۱۱ –   روشنفکر:

فردی هستید که همواره در جستجوی حقیقت است و از قوه درک شهودی خود استفاده می کند. آدمی مثبت اندیش و خوش بین هستید که فقط خوبی ها را در دیگران می بیند، با حقیقت زندگی می کند، و نظرات روشنفکرانه ی خود را با دیگران در میان می گذارد. به خوبی قادر هستید از نیروهای روانی خود بهره بگیرید و به اتکای الهامات درونی خود جلو می روید. فردی دلسوز و مهربان، جسور و بی باک، و در عین حال متواضع هستید.

۲۲ –   مسلط برنفس ، خویشتندار :

نیروهای عظیم درونی را در خود پیدا کرده اید و آنها را برای انجام کارهای بزرگ و فایده رساندن به دیگران به کار می برید. شما خودتان را هرگز محدود نمی کنید و فقط به نیازهای بشری فکر می کنید و اینکه چگونه می توان از قدرتهای خود برای انجام کارهای بزرگ استفاده کرد. شما فردی سازنده و دوراندیش هستید.

برگرفته از کتاب دایره المعارف طالع بینی- مؤلف: میشل استار – مترجم: زهزه افتخاری،بهناز اورنگی