افزایش میزان سرب خون مادران باردار با مسمومیت دوران حاملگی ارتباط مستقیم دارد

گزارش روابط عمومی دانشگاه تربیت مدرس، پره اكلامپسی (مسمومیت حاملگی) همراه با خونریزی و عفونت یكی از سه علت اصلی مرگ زنان باردار در سراسر دنیا محسوب می شود. 'سمیرا مخلصی' كارشناس ارشد مامایی با بیان این مقدمه كوتاه هدف...

گزارش روابط عمومی دانشگاه تربیت مدرس، پره اكلامپسی (مسمومیت حاملگی) همراه با خونریزی و عفونت یكی از سه علت اصلی مرگ زنان باردار در سراسر دنیا محسوب می شود.

'سمیرا مخلصی' كارشناس ارشد مامایی با بیان این مقدمه كوتاه هدف از این پژوهش را بررسی وضعیت تغذیه‌ای مادران باردار و سطح سرب خون در هفته های 14 تا 20 دوران بارداری و ارتباط آن با وقوع پره اكلامپسی عنوان كرد .

وی گفت: این مطالعه بر روی 1033 زن باردار 18 تا 35 ساله كه به درمانگاههای پره ناتال بیمارستانهای تهران مراجعه كرده بودند صورت گرفت .در این مطالعه ابتدا نمونه خون وریدی مادران جهت اندازه گیری سرب خون اخذ شد و مادران باردار از آغاز این مطالعه تا زمان زایمان تحت مراقبت و پیگیری قرار گرفتند.

این كارشناس ارشد مامایی درباره یافته های این پژوهش اظهار داشت: در این مطالعه 20 نفر (9/1 درصد ) از مادران باردار مبتلا به پره اكلامپسی شدند. بین وضعیت تغذیه‌ای مطلوب و پره اكلامپسی ارتباط معناداری دیده نشد اما بین میزان دریافت روزانه پتاسیم و روی با وقوع پره اكلامپسی ارتباط معنادار و معكوس و بین سطح سرب خون با پره اكلامپسی ارتباط معنادار و مستقیمی دیده شد.

این پژوهش با راهنمایی دكترلیدامقدم و با مشاوره دكترمژگان شاكری از اعضاء هیات علمی دانشكده علوم پزشكی دانشگاه انجام شد.

درمان بیماری های بواسیر ، هموروئید ترومبوزه ، شقاق ، کیست مویی ، آبسه و فیستول
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
سایر مطالب این بخش