معما ، ضرب المثل،چیستان

ضرب المثل,ضرب المثل فارسی

یه تست هوش سخت برای علاقه مندان به سوالات هوش

یه تست هوش سخت هر کی باهوشه بیاد تو

ضرب المثل حالا نوبت رقصیدن من است

ضرب المثل حالا نوبت رقصیدن من است

معمای ستاره شب در صورت فلکی

معمای ستاره شب

ضرب المثل لعنت به کار دستپاچه

ضرب المثل لعنت به کار دستپاچه

این معمای تصویری را از دست ندهید

این معمای تصویری را از دست ندهید

ضرب المثل آنچه تو از رو می خوانی ، من از برم

ضرب المثل  آنچه تو از رو می خوانی ، من از برم

فردا چند شنبه است؟!

 فردا چند شنبه است؟!

ضرب المثل به مالت نناز به شبی بند است به حسنت نناز به تبی بند است

ضرب المثل به مالت نناز به شبی بند است به حسنت نناز به تبی بند است<br />

با پیدا کردن چهره ها، تیزبینی خود را محک بزنید؟+ عکس

با پیدا کردن چهره ها، تیزبینی خود را محک بزنید؟

ضرب المثل های یسیار زیبا در مورد عشق

ضرب المثل های یسیار زیبا در مورد عشق

تست هوش عتیقه گرانقیمت

تست هوش عتیقه گرانقیمت

ضرب المثل های ترکی همراه با معانی آنها

 ضرب المثل های ترکی همراه با معانی آنها

معمای قبیله ی وحشی

معمای قبیله ی وحشی

ضرب المثل زیراب کسی را زدن

 ضرب المثل زیراب کسی را زدن

معمای چای در قهوه خانه

معمای قهوه خانه

ضرب المثل سر شاخه نشسته و بیخش را می بری

ضرب المثل سر شاخه نشسته و بیخش را می بری

تست هوش بسیار جالب کلاس نمونه

تست هوش بسیار جالب کلاس نمونه

ضرب المثل جايي رسيده كه شتر رو با نمد داغ ميكنن

ضرب المثل جايي رسيده كه شتر رو با نمد داغ ميكنن

هوش فضایی خود را محک بزنید

هوش فضایی خود را محک بزنید

ضرب المثل هم از گندم ری جاماند, هم خرمای بغداد

ضرب المثل هم از گندم ری جاماند, هم خرمای بغداد

معمای بسیار جالب کرایه هتل!

معمای جالب کرایه هتل!

ضرب‌المثل‌های مشهدی

ضرب‌المثل‌های مشهدی

معمای خواستگاری دختر پادشاه

معمای خواستگاری دختر پادشاه

ضرب المثل روی طنابش ارزن پهن

 ضرب المثل روی طنابش ارزن پهن

با پیدا کردن نکته عکس، هوش خود را محک بزنید!

تست هوش در عکس نکته دار

ضرب المثل بيلش را پارو كرده

ضرب المثل  بيلش را پارو كرده

تست هوش تصویری: حلقه های غیرمتصل

تست هوش تصویری: حلقه های غیرمتصل

X
اکس بلک نایت