نقاشی با حنا روی دست اندیشه فولادوند

نقاشی با حنا روی دست اندیشه فولادوند , روی دست این بازیگر ۳۳ ساله یک نقاشی با حنا کشیده شده است.

نقاشی با حنا روی دست اندیشه فولادوند

نقاشی با حنا روی دست اندیشه فولادوند , اندیشه فولادوند بازیگر و شاعر ۳۳ ساله کشورمان با انتشار عکس جدیدی
از خودش, صفحه شخصی اش را بروز کرد.

عکس جدید اندیشه فولادوند

اندیشه فولادوند بازیگر کشورمان عکس جدیدی از خودش را منتشر کرد.
در این عکس برروی دست این بازیگر ۳۳ ساله یک نقاشی با حنا کشیده شده است.
اندیشه فولادوند نوشت: ***** با دخترکان زیبا و هنرمند جنوب که هنر نقاشی با حنا را سینه به سینه در
طایفه شان می آموزند.
اثر زیبایشان بر دستم هویداست

نقاشی با حنا روی دست اندیشه فولادوند

عکس جدید اندیشه فولادوند در جنوب

صفحه شخصی اندیشه فولادوند

نقاشی با حنا روی دست اندیشه فولادوند

فقط تا مهرماه فرصت دارین ! شانس طلایی !!
گالری شخصی جواهرات هنرمندان
اخبار مرتبط :
نگاه ویژه
حراج آخر فصل مدیسه