مدل مو هایی که صورت های گرد را زیباتر می کند

تاریخ بروزرسانی : 2017-08-22 /
گردآوری :

مدل مو برای صورت های گرد , خانم هایی که صورت گرد و پری دارند همیشه باید به دنبال مدل مو هایی باشند که گردی صورت شان را کمتر و صورت آنها را لاغرتر نشان دهد.

مدل مو برای صورت های گرد

مدل مو برای صورت های گرد , مدل مو همیشه یکی از نکاتی است که تاثیر بسیاری در زیبایی صورت خانم ها دارند و می تواند نواقص صورت را پنهان کند. در این مقاله مدل مو هایی را به شما معرفی می کنیم که مناسب صورت های گرد بوده و این صورت ها را لاغرتر نشان می دهد. خانم هایی که صورت گرد و پری دارند همیشه باید به دنبال مدل مو هایی باشند که گردی صورت شان را کمتر و صورت آنها را لاغر تر نشان دهد. با ماه همراه شوید تا این مدل موها را به شما معرفی کنیم.

مدل مو برای صورت های گرد

مدل مو زنانه برای صورت گرد – مدل مو شماره ۱

مدل مو برای صورت های گرد

مدل مو زنانه برای صورت گرد – مدل مو شماره ۲

مدل مو برای صورت های گرد

مدل مو زنانه برای صورت گرد – مدل مو شماره ۳

مدل مو برای صورت های گرد

مدل مو زنانه برای صورت گرد – مدل مو شماره ۴

مدل مو برای صورت های گرد

مدل مو زنانه برای صورت گرد – مدل مو شماره ۵

 

مدل مو برای صورتهای گرد

مدل مو زنانه برای صورت گرد – مدل مو شماره ۷

مدل مو برای صورتهای گرد

مدل مو زنانه برای صورت گرد – مدل مو شماره ۸

مدل مو برای صورتهای گرد

مدل مو زنانه برای صورت گرد – مدل مو شماره ۹

مدل مو برای صورتهای گرد

مدل مو زنانه برای صورت گرد – مدل مو شماره ۱۰

مدل مو برای صورتهای گرد

سیمرغ

برچسب ها: