آرایش و اصلاح لب های باریک

آرایش و اصلاح لب های باریک زیباییی و آرایش

لب های خود را قبل از آرایش خوب نگاه کنید تا بتوانید فرم آنها را تشخیص دهیداگر فرم لب هایتان به شما می آید و زیبا و مناسب است مطابق سه مرحله زیر عمل کنید آماده کردن آماده کردن سطح لب ها برای آسانتر شدن استفاده از روژلب .طولانی کردن ماندگاری آن با استفاده از […]

لب های خود را قبل از آرایش خوب نگاه کنید تا بتوانید فرم آنها را تشخیص دهیداگر فرم لب هایتان
به شما می آید و زیبا و مناسب است مطابق سه مرحله زیر عمل کنید

آماده کردن

آماده کردن
سطح لب ها برای آسانتر شدن استفاده از روژلب .
طولانی کردن ماندگاری آن با استفاده از ثابت نگهدارنده روژلب وصاف کننده سطح لب ها

ترسیم

کشیدن خط لب
ومتعادل کردن آن در صورت نیاز با قلم دور لب

رنگ کردن

با استفاده از روژلب با رنگ های
متناسب با نوع آرایش درخشندگی و زنانگی را به لب ها ی خود ببخشید

اگر لب هایتان بسیار باریک یا
نامتعادل هستند می توانید به کمک یک قلم دور لب اطراف آن را طوری که زیاد مشخص نباشد فرم دهید

برای اصلاح کردن لب های باریک

دور لب خود خط مرتبی بکشید که از دور لب معمولی خودتان بیرون
تر باشد سپس روژ لب بزنید

برای اصلاح لب ها ی نامتناسب

اطراف قسمت های باریک لب خود یک
خط بکشید طوری که خط لبتان از خط لب طبیعی کمی بیرون زده باشد سپس قسمت دیگر لبتان را درست
روی خط لب ها بکشید در انتها از روژ لب استفاده کنید.

زیباشو

رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تاریخ بروزرسانی : 2014-09-20 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :