ضرب المثل هرکه با نوح نشیند، چه غم از طوفانش

تاریخ بروزرسانی : 2019-06-05 /
گردآوری :
هرکه با نوح نشیند چه غم از طوفانش

هرکه با نوح نشیند چه غم از طوفانش به ماجرا و داستان کشتی حضرت نوح اشاره دارد که تنها کسانی که سوار بر کشتی او بودند زنده ماندن و باقیه موجودات را آب با خود برد

ضرب المثل ها برگرفته از داستان های مشهور هستند و یا حتی گاهی داستان های بین مردمی
نیز ضرب المثل های مشهوری می سازد اما این بار ضرب المثل هرکه با نوح نشیند چه غم از طوفانش برگرفته
از داستانی تاریخی و دینی دارد که حضرت نوح کشتی بزرگی برای خود ساخت که کسانی که سوار بر این
کشتی نشدند و راه کافران را دنبال کردند آب آن ها را بلعید و به سزای نافرمانی از دستورات پیامبر خداوند
رسیدند . هرکه با نوح نشیند چه غم از طوفانش را در نیک صالحی بخوانید.

ضرب المثل هرکه با نوح نشیند چه غم از طوفانش

حضرت نوح پیامبر خدا بود . عمر زیادی کرد ، و تمام مدت مردم را به خداپرستی
دعوت می کرد . اغلب مردمی
که در زمان او بودند به دعوت او توجه نکردند و ایمان نیاوردند . نوح که غمگین بود
از خدا خواست که آنها را به
عذابی سخت گرفتار کند . خداوند به نوح گفت تا کشتی بزرگی بسازد و از هر
حیوانی نر و ماده ی آن را
جمع کند ، چرا که طوفان شدیدی در راه بود و باران شدیدی می بارید نوح هر چه به مردم گوشزد
می کرد ، کسی توجه نمی کرد . در سرزمین نوح ، دریایی نبود .

هرکه با نوح نشیند چه غم از طوفانشضرب المثل

نوح مشغول ساختن کشتی در خشکی شد و مردم هم او را مسخره می کردند . خلاصه روز عذاب
فرا رسید و نوح یارانش را سوار کشتی کرد و تمام حیوانها را هم داخل کشتی کرد . باران شدیدتر
می شد و طوفان شروع شده بود مردم که فکر می کردند این باران هم مثل باران های معمولیست
به خانه های خود رفتند . اما این باران چندین شبانه روز بارید و همه جا را آب گرفت و بیشتر مردم
در آب غرق شدند . بعضی ها به روی تپه ها پناه بردند اما فایده ای نداشت . فقط نوح و یارانش و
حیواناتی که در کشتی جمع شده بودند نجات پیدا کردند .

از آن پس اگر بخواهند که بگویند کسی به خودش مطمئن باشد یا پشتیبان بزرگی داشته باشد و
از هیچ چیزی نمی ترسد ، این ضرب المثل را به کار می برند .

آفتاب

 

برچسب ها: