ضرب المثل میمون پیر دستش را داخل نارگیل نمی کند

ضرب المثل میمون پیر دستش را داخل نارگیل نمی کند ضرب المثل و معما

ضرب المثل میمون پیر دستش را داخل نارگیل نمیکند حاکی از این است که هیچ انسان کهن سالی اشتباهات جوانان را تکرار نمی کند

میمون ها حیوانات عجیبی هستند آن ها شباهت بسیار زیادی به انسان ها دارند و می توانند
کارهای انسان ها را تقلید کنند میمون پیر دستش را داخل نارگیل نمیکند یعنی هیچ میمون پیری
برای تجربه های اولیه به دنبال طلا داخل نارگیل نمی رود میمون پیر استعاره از انسان های کهن سال
است که اشتباهات جوانان را انجام نمی دهد انسان هایی که دیگر سنی از آن ها گذشته به خوبی
می دانند راه و چاه زندگی چیست و چگونه باید رفتار کنند .
ضرب المثل میمون پیر دستش را داخل نارگیل نمیکند را در نیک صالحی بخوانید.

ضرب المثل میمون پیر دستش را داخل نارگیل نمیکند

میمون پیر دستش را داخل نارگیل نمی کند

یک ضرب المثل قدیمی می گوید: میمون پیر دستش را داخل نارگیل نمی کند.

در هندوستان، شکارچیان برای شکار میمون سوراخ کوچکی در نارگیل ایجاد می کنند. یک موز در آن
می گذارند و زیر خاک پنهان اش می کنند. میمون دست اش را به داخل نارگیل می برد و به موز چنگ
می اندازد، اما دیگر نمی تواند دست اش را بیرون بکشد، چون مشت اش از دهانه سوراخ خارج نمی شود.

فقط به خاطر این که حاضر نیست میوه را رها کند. در این جا، میمون درگیر یک جنگ ناممکن معطل
می ماند و سرانجام شکار می شود.

همین ماجرا، دقیقاً در زندگی ما هم رخ می دهد. ضرورت دستیابی به چیزهای مختلف در زندگی
، ما را زندانی آن چیزها می کند. در حقیقت متوجه نیستیم که از دست دادن بخشی از چیزی،
بهتر است تا از دست دادن کل آن چیز.

هیچ میمون پیری دستش را در نارگیل نمیکند

ضرب المثل

در تله گرفتار می شویم، اما از چیزی که به دست آورده ایم، دست نمی کشیم، خودمان را عاقل
می دانیم؛ اما (از ته دل می گویم) می دانیم که این رفتار یک جور حماقت است.

بابا قصه

 

تاریخ بروزرسانی : 2019-05-31 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :