ضرب المثل صد رحمت به دزد سرگردنه

ضرب المثل صد رحمت به دزد سرگردنه ضرب المثل و معما

ضرب المثل صد رحمت به دزد سرگردنه زمانی به کار می رود که فردی بیش از ان چه انتظارش را داشتیم ضرر و زیان به ما رسانده باشد

ضرب المثل ها کنایه های خاصی در درون خود دارند که قصد دارین آن منظور و کنایه را به دیگران
بفهمانیم معنی دزد سر گردنه که ضرب المثلی قدیمی است و کاملش این است که صد رحمت
به دزد سرگردنه زمانی به کار می رود که فردی که با آن در ارتباط بودیم ضرر و زیان بیش از حدی به
ما دسانده است و ما را از خود دل آزرده کرده است به اصطلاحی یعنی به قدری این ضرر و زیانش
زیاد بوده که حتی از دزد هم بی حم تر رفتار کرده است . جزئیات بیشتر درباره معنی دزد سر گردنه
را در نیک صالحی بخوانید.

شناخت معنی دزد سر گردنه

صد رحمت به دزد سرگردنه

روزی بود، روزگاری بود. در آن روزگار، جز اسب و الاغ و شتر، وسیله ای برای سفر و رفتن از شهری به
شهر دیگر وجود نداشت. راه ها پر از خطر بود. مردم گروه گروه و به صورت کاروان به سفر می رفتند تا
بتوانند با دزدهایی که در پیچ و خم راه ها و گردنه های سرد و دشوار کمین کرده بودند، مقابله کنند.

یک روز دو نفر که از کاروان جا مانده بودند، تصمیم گرفتند منتظر کاروان بعدی نشوند و خودشان به سفری
که بایستی می رفتند، بروند. آن دو ترسی از دزدان سر گردنه، یعنی همان دزدهایی
که در پیچ و خم راه
ها اموال مسافران را می دزدیدند، نداشتند. زیرا چیزی همراه خود نداشتند که به
درد دزدها بخورد نه پول داشتند،

نه جنس، نه اسب و الاغ. پیاده راه افتادند و رفتند و رفتند تا به اولین پیچ یک
گردنه ی پر پیچ و خم
رسیدند. پیچ اول گردنه را پشت سر گذاشتند اما سر پیچ دوم بود یا سوم
که دزدها از کمین گاه بیرون
آمدند و راه را بر مسافران بی چیز و بینوا بستند.

یکی از آن ها رو کرد به رئیس دزدها و گفت: «می بینید که ما چیزی نداریم. رهایمان کنید تا پای پیاده
برویم و به شهر خودمان برسیم.»
دزدها نگاهی به سراپای آن ها انداختند. وقتی دیدند واقعاً چیزی ندارند، گفتند:

«ای بخشکی شانس!»
و آن ها را رها کردند.

کم مانده بود که دو مرد مسافر به خوبی و خوشی به راهشان ادامه دهند که یکی از دزدها گفت:
«مال و مرکب ندارند، لباس که دارند!»

لباس یکی از مسافران نو بود و لباس یکی از آن ها کهنه. هر چه آن دو به دزدها
التماس کردند که لباسشان
را نگیرند، نشد. دزدها هر دو مسافر را لخت کردند، لباسشان را از تنشان بیرون آوردند و گفتند:
«حالا به هر کجا می خواهید، بروید.»

بررسی معنی دزد سر گردنه

داستان و معنی دزد سر گردنه

مسافری که لباسش کهنه بود، رو کرد به دزدها و گفت: « این انصاف نیست که هم لباس نو و باارزش

دوستم را از تنش در آورید، هم لباس کهنه و بی ارزش مرا.»

همچنین بخوانید :  مرا به خیر تو امید نیست ، اما شر مرسان

رئیس دزدها که دید با دو مسافر نادان رو به رو شده، به شوخی گفت: «عیبی
ندارد. برای اینکه از هر
دو نفر شما به طور مساوی دزدیده باشیم، وقتی به شهرتان رسیدید، آن که لباسش تازه بوده، پول یک
نصف لباس نو را از آن که لباسش کهنه و بی ارزش بوده، بگیرد.»

مسافران لخت و بی لباس راه افتادند. در راه، آن که لباس نو و باارزش  خود را از
دست داده بود، رو کرد
به دوستش که لباس کهنه بر تن داشت و گفت: «وقتی به شهرمان رسیدیم، تو باید نصف پول یک
دست لباس را به من بدهی. فهمیدی که رئیس دزدها چی گفت.»

آن که لباس کهنه اش را از دست داده بود، گفت: «من آن حرف را زدم تا شاید دزدها دلشان بسوزد

و لباسمان را پس بدهند.»

دوستش گفت: «نه این طور نمی شود چیزی که تو از دست داده ای ارزشی نداشته و چیزی که از
من دزدیده شده با ارزش بوده. لباس من صد تومان می ارزیده و لباس
تو هیچی. تو باید حتماً پنجاه
تومان به من بدهی تا هر دو به اندازه ی مساوی ضرر کرده باشیم.»

دوستش حرف او را قبول نکرد. بگومگوی آن ها ادامه پیدا کرد و بالا گرفت
تا هر دو بی لباس به شهرشان
رسیدند و یک راست رفتند پیش قاضی و آنچه را بر سرشان آمده بود تعریف کردند.
قاضی، نفری پنجاه تومان از آن ها گرفت و گفت: «من وقت ندارم، بروید پیش معاونم.»

بهترین معنی دزد سر گردنه

آن دو نفر رفتند پیش معاون قاضی معاون قاضی نشست و با حوصله به حرف های آن دو نفر گوش داد. بعد،
دستی به موهای سفیدش کشید و گفت: «اول باید نفری صد تومان به من بدهید تا بعد از آن بگویم حق
با کدامتان است.»

مسافران بیچاره، سر و صدایشان بلند شد که: « آخر این چه نوع عدل و دادی است که بدون پول دادن کاری
پیش نمی رود؟»
بعد هم گفتند: «بابا! ما اصلاً قضاوت و رای قاضی را نخواستیم. خودمان یک جور با هم کنار می آییم.»

و غرغرکنان سرشان را انداختند پایین که از پیش معاون قاضی بروند. اما معاون قاضی، مامورهایش را صدا کرد
و گفت: «این ها وقت مرا گرفته اند و همین طور می خواهند بروند. تا هر کدام صد تومانی را که گفته ام
نداده اند، نباید بروند ببریدشان زندان.»

مسافرها گفتند: «صد رحمت به دزدهای سر گردنه، اینجا که از پیچ و خم های گردنه خطرناک تر است.»
و دست بسته به زندان رفتند.

از آن به بعد، وقتی مردم با بی انصافی و زورگویی کسی روبه رو شوند که از او انتظار بی انصافی و زورگویی
نداشته اند، این مثل را به کار می بردند.

متل ها و مثل ها

 

تاریخ بروزرسانی : 2019-05-15 / گردآوری :
/
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
اخبار مرتبط :
logo-samandehi