معمای چای در قهوه خانه

معمای چای در قهوه خانه ضرب المثل و معما

معماها از زندگی روزمره ی آدم ها نشات می گیرند که با اندکی تیزهوشی و ذکاوت می توان به راحتی به حل آن ها پرداخت و جواب را حتی از روی صورت مسئله هم حدس زد

معماها دنیای عجیبی هستند اما با اندکی دقت وتامل در آن ها می توان بهترین جواب را برای آن ها پیدا
کرد معما چای یکی از چند معمای متفاوت در دنیای معماهاست که با استفاده از تیزهوشی و ذکاوت
می توان آن را حل نمود معما چای به این صورت است که قهوه چی برای چیدن قهوه ها معمایی طرح
می کند که شما باید با تیزهوشی خود آن را حل کنید و به جواب درست آن برسید و هوش خود ا محک
بزنید . حل معما چای را در نیک صالحی بخوانید.

سوال معما چای و قهوه چی

معمای قهوه چی
یکنفر به قهوه خانه رفت و یک چایی خواست. قهوه چی یک چایی برایش آورد. مرد پس از چند دقیقه، با
رفیقش مشغول صحبت شد. آنگاه متوجه شد مگسی در استکان چائیش افتاده است. قهوه چی را صدا
کرد و از او خواست تا چایی را برده، عوض کند. قهوه چی چایی را برد و پس از چند دقیقه، یک چایی بازگرداند.

مشتری پس از نوشیدن جرعه ای از چای، قهوه چی را احضار کرد و بدو گفت: چرا چائی مرا عوض نکردی
و همان را آوردی؟ او از کجا فهمید قهوه چی چایی را عوض نکرده است؟

یکنفر به قهوه خانه رفت و یک چایی خواست. قهوه چی یک چایی برایش آورد. مرد پس از چند دقیقه، با
رفیقش مشغول صحبت شد. آنگاه متوجه شد مگسی در استکان چائیش افتاده است. قهوه چی را صدا کرد
و از او خواست تا چایی را برده، عوض کند. قهوه چی چایی را برد و پس از چند دقیقه،

یک چایی بازگرداند. مشتری پس از نوشیدن جرعه ای از چای، قهوه چی را احضار کرد و بدو گفت:
چرا چائی مرا عوض نکردی و همان را آوردی؟ او از کجا فهمید قهوه چی چایی را عوض نکرده است؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..

معما چای

حل معما چای

پاسخ معما چای

پاسخ معما:
زیرا چائیش را قبلاً شیرین کرد بود و چون قهوه چی معمولاً چائی را قند پهلو می آورد،
مرد با چشیدن جرعه ای
از چای، فهمید که قهوه چی چائی را عوض نکرده، بلکه همان چائی را پس از بیرون
آوردن مگس، برگردانده است.
takfa

تاریخ بروزرسانی : 2019-03-05 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :