معمای کرایه این اتاق چند ؟

تاریخ بروزرسانی : 2017-04-12 /
گردآوری :

معمای کرایه این اتاق چند , هتلدار ۵ دلار به پیشخدمت می دهد که به اتاق مسافران برود و به آنها بدهد .

معمای کرایه این اتاق چند

معمای کرایه این اتاق چند , سه نفر به شهری سفر می کنند و در هتل پنج ستاره ای یک اتاق می گیرند . هتل بابت یک شب ۷۵ دلار از آنها می گیرد ولی بعدا متوجه می شود اشتباه کرده است و اجاره اتاق ۷۰ دلار بوده است . هتلدار ۵ دلار به پیشخدمت می دهد که به اتاق مسافران برود و به آنها بدهد . پیشخدمت در طی مسیر فکر می کند که سه نفر که نمی توانند ۵ دلار را بین خودشان تقسیم کنند ، تصمیم میگید ۳ دلار به آنها بدهد که هر نفر ۱ دلار بردار و ۲ دلار را برای خودش بردارد. پیشخدمت بعدا با خود فکر می کند که هر مسافر ۲۴ دلار (یعنی ۲۵ منهای ۱ دلار) برای کرایه اتاق داده است و خودش هم ۲ دلار برداشته است و جمعا ۷۴=۲ ۲۴*۳ دلار می شود . درحالیکه پول اولیه ۷۵ دلار بوده است . پیشخدمت گیج شد ه است و نمی داند یک دلار دیگر کجاست ؟ به نظر شما یک دلار چه شده است ؟

معمای کرایه این اتاق چند

**** **** **** **** **** **** پاسخ : معما کمی گیج کننده است . دو دلاری که پیشخدمت برای خودش برداشته ب اید کم شود چون آن دو دلار جز هزینه است نه درآمد . نحوه محاسبه درست :۷۰=۲-۳*۲۴ بیستون

برچسب ها: