معمای هر کس چه کاره است ؟

معمای هر کس چه کاره است ؟ضرب المثل و معما

معمای هر کس چه کاره است را با هم در ادامه ببینیم:

معمای هر کس چه کاره است

معمای هر کس چه کاره است را با هم در ادامه ببینیم: سعیده و ساناز و گلناز و حمیرا خدمه یک پرواز (خلبان و کمک خلبان و هوانورد و مهندس پرواز) هستند.   با توجه به اطلاعات زیر تشخیص بدید هر کس چه کاره است؟؟؟؟؟؟؟؟؟    

معمای هر کس چه کاره است

۱-خلبان و کمک خلبان دوستان نزدیک اند. ۲- سعیده و حمیرا دوستان نزدیک نیستند. ۳- شوهر خانم مهندس پرواز یکی از مسافران است. ۴- سعیده و حمیرا عینک نمی زنند. ۵-اما درباره ساناز و گلناز مطمئن نیستیم. ۶- تنها حمیرا و گلناز ازدواج کرده اند. ۷-گلناز ناهار خود را با کمک خلبان خورد. ۸-خلبان عینک نمی زند. ۹-اما هوانورد میزند. ۱۰- هوانورد با اقای مهمان دار به تازگی نامزد شده اند. ۱۱- اقای مهماندار خوش تیپ است. ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓  

جواب معما :

۱۲-از یک و دو نتیجه میشه (یا سعیده خلبان است یا حمیرا) یا (یا سعیده کمک خلبان است یا حمیرا کمک خلبان است) ۱۳-از ۳ و ۶ نتیجه می شود که یا حمیرا یا گلناز مهندس پرواز هستند ۱۴-از ۴ و ۸ نتیجه می شود سعیده و حمیرا خلبان نیستند ۱۵-از ۱۲ و ۱۴ نتیجه می شود که یا سعیده کمک خلبان است یا حمیرا ۱۶-از ۵ و ۹ نتیجه می شود یا گلناز یا ساناز هوانورد هستند ۱۷-از ۶ و ۱۰ نتیجه میشه که سعیده یا ساناز هوانورد است ۱۸-از ۷ نتیجه میشه که گلناز کمک خلبان نیست! ۱۹-از ۱۷ و ۳ نتیجه می شود که سعیده و ساناز مهندس پرواز نیستند ۲۰-از ۱۶ و ۳ نتیجه می شود که گلناز یا ساناز مهندس پرواز نیستند *۲۱-از ۱۳ و ۲۰ نتیجه می شود که حمیرا مهندس پرواز است! *۲۲-از ۱۵ و ۲۱ نتیجه می شود که سعیده کمک خلبان است! *۲۳-از ۱ و ۵ و ۷ نتیجه می شود که گلناز خلبان است! *۲۴-از ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ نتیجه می شود که ساناز هوانورد است!  

آواز عاشقانه مهرداد میناوند در مراسم ازدواج لاکچری اش
در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تاریخ بروزرسانی : 2017-01-23 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :