معمای معامله اسب ها

معمای معامله اسب هاضرب المثل و معما

معمای معامله اسب ها , قبل از دیدن پاسخ، کمی فکر کنید:

معمای معامله اسب ها

معمای معامله اسب ها , شخصی دو اسب داشت که هر کدام از آنها را به مبلغ ۶۰۰۰۰۰ ششصد هزار تومان فروخت … روی یکی از آنها ۲۰% بیست درصد سود کرد و روی دومی ۲۰% بیست درصد ضرر کرد … آیا این شخص در این معامله سود برده است یا ضرر کرده است یا هیچکدام؟  

معمای معامله اسب ها

جواب معمای معامله اسب ها

این شخص در این معامله ۵۰۰۰۰ پنجاه هزار تومان ضرر کرده است … او اسب اول را به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ پانصد هزار تومان خرید و با ۲۰% بیست درصد سود به ۶۰۰۰۰۰ ششصد هزار تومان فروخته است. همچنین اسب دوم را به مبلغ ۷۵۰۰۰۰ هفتصد و پنجاه هزار تومان خرید و به مبلغ ۶۰۰۰۰۰ ششصد هزار تومان با ۲۰% بیست درصد ضرر فروخت است. او این دو اسب را به مبلغ ۱۲۵۰۰۰۰ یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان خرید …و به مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ یک میلیون و دویست هزار تومان فروخت ، یعنی با ۵۰۰۰۰ پنجاه هزار تومان ضرر

همچنین بخوانید :  تست هوش بیشترین سکه ممکن
تاریخ بروزرسانی : 2017-06-25 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامپرسیلدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهری
ویدئو