معمای معامله اسب ها

معمای معامله اسب هاضرب المثل و معما

معمای معامله اسب ها , قبل از دیدن پاسخ، کمی فکر کنید:

معمای معامله اسب ها

معمای معامله اسب ها , شخصی دو اسب داشت که هر کدام از آنها را به مبلغ ۶۰۰۰۰۰ ششصد هزار تومان فروخت …

روی یکی از آنها ۲۰% بیست درصد سود کرد و روی دومی ۲۰% بیست درصد ضرر کرد …
آیا این شخص در این معامله سود برده است یا ضرر کرده است یا هیچکدام؟

 

معمای معامله اسب ها

جواب معمای معامله اسب ها

این شخص در این معامله ۵۰۰۰۰ پنجاه هزار تومان ضرر کرده است …
او اسب اول را به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ پانصد هزار تومان خرید و با ۲۰%
بیست درصد سود به ۶۰۰۰۰۰ ششصد هزار تومان فروخته است.
همچنین اسب دوم را به مبلغ ۷۵۰۰۰۰ هفتصد و پنجاه هزار تومان
خرید و به مبلغ ۶۰۰۰۰۰ ششصد هزار تومان با ۲۰% بیست درصد
ضرر فروخت است.
او این دو اسب را به مبلغ ۱۲۵۰۰۰۰ یک میلیون و دویست و پنجاه
هزار تومان خرید …و به مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ یک میلیون و دویست هزار
تومان فروخت ، یعنی با ۵۰۰۰۰ پنجاه هزار تومان ضرر

همچنین بخوانید :  معمای حلزون و چاه
آگهی استخدام همکار در سایت های نیک صالحی و پرشین وی
بهترین و سریعترین روش مهاجرت به استرالیا
تاریخ بروزرسانی : 2017-06-25 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
یونیک ویزاهم سامتور کیشکفش پاشنه مخفی
دکتر تاجبخشدکتر بتول طاهری
داستان ضرب المثل گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری
داستان ضرب المثل گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری
بازی با اعداد ، رابطه منطقی اعداد را بیابید
بازی با اعداد ، رابطه منطقی اعداد را بیابید
داستان ضرب المثل وقتی همه کدخدا باشند ده ویران می‌شود
داستان ضرب المثل وقتی همه کدخدا باشند ده ویران می‌شود
معمای عجیب زندانیان خالدار در سالن!
معمای عجیب زندانیان خالدار در سالن!
داستان ضرب المثل کبوتر با کبوتر باز با باز
داستان ضرب المثل کبوتر با کبوتر باز با باز
تست هوش: نکته عکسو پیدا کنید
تست هوش: نکته عکسو پیدا کنید
تست هوش : اگه تونستی گربه را پیدا کنی؟
تست هوش : اگه تونستی گربه را پیدا کنی؟
ضرب المثل دعوا سر لحاف ملا بود
ضرب المثل دعوا سر لحاف ملا بود