معمای ستاره شب در صورت فلکی

معمای ستاره شب در صورت فلکیضرب المثل و معما

معماهای زیادی در دنیا وجود دارند که پاسخ به این معماها می تواند درصد ضریب هوشی ما را اعلام کند و بگوید چقد فرد باهوش و یا کند ذهنی هستیم

تست های هوش و معماهای بیشماری در دنیا وجود دارند معمای ستاره یکی از معماهای بسیار
سخت در علم است به صورتی که ستاره های فلکی باید در این معما پیدا شود و فرد با دنبال کردن
ستاره ها می تواند به صور فلکی ترسیم شده برسد هر کسی که باهوش باشد بهتر می تواند این
ستاره های صورت فلکی را کشف کند و آن را اعلام کند . بررسی و پاسخ به معمای ستاره شب
در صورت فلکی را در نیک صالحی بخوانید.

معمای ستاره شب در صور فلکی

تست هوش: آسمان شب!

احتمالا صورت فلکی دبّ اکبر (خرس بزرگ)، برایتان نامی آشناست. در شکل بالا، بخشی از این
صورت فلکی، مشخص است و هر یک از ستاره های موجود در این صورت فلکی، با عددی متناظر
شده است. آیا می توانید بگویید بجای علامت سؤال، چه عددی با ستاره مذکور، متناظر است؟

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

 

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

 

معمای ستاره شب

معما

جواب معمای ستاره

جواب تست هوش: آسمان شب!

از چپ به راست، مجموع اعداد متناظر هر چهار ستاره متوالی، عدد ستاره بعدی را تعیین می کند.

آی هوش

یک رقص خیابونی شاد و پرانرژی
در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تاریخ بروزرسانی : 2019-01-27 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :