معمای ریاضی معادله اعداد توان دار

معمای ریاضی معادله اعداد توان دارضرب المثل و معما

معمای ریاضی معادله اعداد توان دار , قبل از دیدن پاسخ ، کمی فکر کنید!

معمای ریاضی معادله اعداد توان دار

معمای ریاضی معادله اعداد توان دار , دو عدد تواندار داریم که با هم برابرند. می خواهیم مقادیر مجهول x و y را در توان آنها بیابیم. در عبارت ۵y 3=32x-y 1 مقادیر x و y برابر است با: الف) y=2 و x=3 ب) y=-2 و x=-3 ج) y=3 و x=2 د) y=-3 و x=-2 هـ) هیچکدام از پاسخ ها صحیح نمی باشد.

معمای ریاضی معادله اعداد توان دار

•••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• ••••

پاسخ معمای ریاضی معادله اعداد توان دار :

گزینه د صحیح می باشد. زمانی دو عدد توان دار با پایه های نامساوی با هم برابر می شوند که یا با هم ساده شوند و یا توان هر دوی آنها صفر باشد. با توجه به اینکه پایه های ۳ و ۵ با هم ساده نمی شوند داریم: y 3=0 y=-3 ۲x-y 1=0 ۲x 3 1=0 x=-2 آی هوش

آواز عاشقانه مهرداد میناوند در مراسم ازدواج لاکچری اش
یک رقص خیابونی شاد و پرانرژی
تاریخ بروزرسانی : 2017-07-26 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :