معمای ریاضی مجموع سه زاویه

معمای ریاضی مجموع سه زاویه ضرب المثل و معما

معمای ریاضی مجموع سه زاویه , مربعی داریم که آنرا به ۹ مربع کوچکتر تقسیم می کنیم. در روی این شکل، سه زاویه y، x و z مشخص شده است.

معمای ریاضی مجموع سه زاویه

معمای ریاضی مجموع سه زاویه , مربعی را به ۹ قسمت مساوی تقسیم کرده ایم. سه زاویه را مشخص می کنیم و می خواهیم مجموع آنها را بیابیم.

معمای ریاضی با جواب

همانطور که در شکل بالا مشخص شده است، مربعی داریم که آنرا به ۹ مربع کوچکتر تقسیم می کنیم. در روی این شکل، سه زاویه y، x و z مشخص شده است. آیا می توانید بگویید مجموع این سه زاویه، چند خواهد بود؟

همچنین بخوانید :  تست هوش مرغ و تخم مرغ!

معمای ریاضی مجموع سه زاویه

الف) ۱۵۰ ب) ۱۶۵ ج) ۱۷۵ د) ۱۸۰ هـ) ۱۹۵ آیا می توانید اندازه تک تک زاویه ها را هم مشخص کنید؟ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊ ◊♦◊

پاسخ معمای ریاضی: مجموع سه زاویه

معمای ریاضی مجموع سه زاویه

د) ۱۸۰ با روش های مختلف و با جابجایی پاره خط های موجود در شکل و ترسیم مثلث، به راحتی به جواب خواهیم رسید. (شکل پایین) اما اثبات ریاضی هم کاملا سهل الحصول است: tan x=1 ⇒ x=45° tan y=2 tan z=3 tan(y z)=(tan(y) tan(z))/(1- tan(y).tan(z)) = (2 3)/(1-2(3)) = -1 ⇒ y z=135° ⇒ x y z=180° البته به سادگی زاویه y , z هم مشخص خواهند بود (چگونه؟!) y=63.4349488° z=71.5650512°

همچنین بخوانید :  این معماها را باید در 7 ثانیه حل کنید

معما های سخت با جواب, معما تصویری

معما با جواب آی هوش

در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
یک رقص خیابونی شاد و پرانرژی
تاریخ بروزرسانی : 2017-07-16 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :