معمای حلزون و چاه

معمای حلزون و چاه ضرب المثل و معما

معمای حلزون و چاه , آیا می توانید بدون باز کردن گره ها و یا بریدن طناب ها دست این دو نفر را آزاد کنید.

معمای حلزون و چاه

معمای حلزون و چاه , چند روز طول می کشد که این حلزون از چاه خارج شود؟ ۱- حلزونی داخل چاهی به عمق ۲۰ متر افتاده است. حلزون سعی می کند از دیواره چاه بالا برود و از آن خارج شود. هر روز این حلزون می تواند ۵ متر بالا برود، اما شب هنگام، به خواب رفته و ۴ متر به پایین سر می خورد. چند روز طول می کشد که این حلزون از چاه خارج شود؟   •.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.• ۲- آیا می توانید بدون باز کردن گره ها و یا بریدن طناب ها دست این دو نفر را آزاد کنید.

معمای حلزون و چاه

×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××

پاسخ ها:

۱- ۱۶ روز طول می کشد. زیرا: روز اول حلزون ۵ متر بالا رفته و ۴ متر پایین می آید. اکنون در ارتفاع ۱ متری است. روز دوم به ارتفاع ۶ متری رسیده و تا ارتفاع ۲ متری، پایین می آید. روز سوم تا ارتفاع ۷ متری بالا رفته و تا ارتفاع ۳ متری، پایین می آید. به همین ترتیب تا روز پانزدهم که تا ارتفاع ۱۹ متری بالا رفته و تا ارتفاع ۱۵ متری پایین می آید. در نهایت، روز شانزدهم ۵ متر بالا رفته و به لبه چاه می رسد و از آن خارج می شود. •.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.• ۲- اینگونه می توان دست ها را آزاد کرد.

تاریخ بروزرسانی : 2017-04-24 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :