معمای المپیادی کاغذ تا شده

معمای المپیادی کاغذ تا شده ضرب المثل و معما

معمای المپیادی کاغذ تا شده , قبل از دیدن پاسخ کمی فکر کنید!

معمای المپیادی کاغذ تا شده

معمای المپیادی کاغذ تا شده , کاغذ مستطیل شکلی را چندین بار تا کرده ایم. در هر مرحله تا بر روی خطی موازی دو ضلع و در وسط آن ها زده شده است تا به مستطیلی با مساحت نصف مستطیل قبل برسیم. واضح است که در هر مرحله این کار به دو روش (افقی و عمودی) امکانپذیر است. در نهایت، همه تا ها را باز کرده ایم و دیده ایم در مجموع ۳۱۸ خط تای افقی و عمودی تولید شده است. کاغذ چند بار تا شده است؟

معمای المپیادی کاغذ تا شده

الف) ۱۳ ب) ۱۴ ج) ۱۵۹ د) ۳۱۷ ﻫ) ۳۱۸ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓

پاسخ معمای المپیادی ‘کاغذ تا شده’

گزینه ب صحیح می باشد. در صورتی که تعداد تاهای افقی و عمودی به ترتیب x و y باشد، تعداد خطوط افقی و عمودی برایر با ۲x-1 و ۲y-1 خواهد بود (به ازای هر خط اضافه، تعداد نواحی دو برابر می شود.) در نتیجه اگر تعداد خطوط در انتها برابر ۳۱۸ باشد داریم: ۲x 2y = 320 =(101000000)2 {x,y} = {6,8} x y = 14 آی هوش

تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تاریخ بروزرسانی : 2017-10-03 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :