لنگه کفش هم در بیابان غنیمت است

لنگه کفش هم در بیابان غنیمت است ضرب المثل و معما

لنگه کفش هم در بیابان غنیمت است , داستان ضرب المثل لنگه کفش هم در بیابان غنیمت است را در ادامه ببینید:

لنگه کفش هم در بیابان غنیمت است

لنگه کفش هم در بیابان غنیمت است , روزی تاجری با بار فراوان سوار بر شتر سفر می کرد . در طول راه با کاروان دزدان برخورد کرد و آنها نه تنها تمام دارایی و حتی لباس های او را گرفتند ، بلکه او را کتک مفصلی هم زدند ! تاجر هر چه قدر داد و فریاد کرد فایده ای نداشت . همین طور که راه می رفت متوجه شد خار و خاشاک بیابان پاهایش را زخمی کرده است ، آرام آرام و به سختی به راهش ادامه داد .

ضرب المثل لنگه کفش هم در بیابان غنیمت است

یکدفعه متوجه یک جفت کفش شد ، نزدیک رفت و آن ها را برداشت . وقتی دید که یک لنگه از آن کفش ها پاره است با عصبانیت آن ها را به گوشه ای پرتاب کرد و رفت ، ولی چند قدم بیشتر نرفته بود که پشیمان شد ، برگشت و کفش ها را پوشید و با خودش می گفت : « در چنین بیابانی یک لنگه کفش هم غنیمت است ! » از آن وقت به بعد این مثل را زمانی به کار می برند که بخواهند بگویند قدر نعمتی که در حال حاضر داریم باید بدانیم !

لنگه کفش هم در بیابان غنیمت است

nonahal

در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
تاریخ بروزرسانی : 2017-07-06 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :