ضرب المثل قسم روباه و باور کنم یا دم خروس را ؟

ضرب المثل قسم روباه و باور کنم یا دم خروس را ؟ ضرب المثل و معما

ضرب المثل قسم روباه را باور کنم یا دم خروس را ریشه خاص خودش را دارد و کنایه از فردی است که دروغ می گوید و می توان حرف دروغش را ثابت کرد

ادبیات ایران یک ادبیات بسیار شیرین است که  حتی دانشجویانی از کشور های دیگر برای یاد گرفتن این زبان شیرین
برای تحصیل وارد دانشگاه های ایران می شوند و رشته ادبیات را ادامه میدهند در کل در حرف زدن عامیانه ما ایرانی ها
برای اینکه موضوعی را بفهمانیم یا مثال بزنیم از ضرب و المثل های مختلفی استفاده می کنیم یا اینکه برای فردی با کنایه
مطلبی را بخواهیم برسانیم از ضرب المثل استفاده می کنیم مثلا قسم روباه را باور کنم یا دم خروس را یک مثال
معروف است که در ادامه در نیک صالحی بخوانید

همچنین بخوانید :  ضرب المثل نه کور میکند، نه شفا میدهد

ضرب المثل قسم روباه را باور کنم یا دم خروس را

خروسی بود بال و پرش رنگ طلـا ، انگاری پیرهنی از طلـا، به تن کرده بود ، تاج قرمز سرش مثل تاج شاهان خودنمایی می کرد .

خروس ما اینقدر قشنگ بود که اونو خروس زری پیرهن پری صدا می کردند .

همچنین بخوانید :  ضرب المثل گوشت شتر قربانی

خروس از بس مغرور و خوش باور بود همیشه بلـا سرش می آمد، برای همین

سگ همیشه مواظبش بود تا اتفاقی برای اون نیافته

یک روز سگ آمد پیش خروس زری پیرهن پری ،

بهش گفت : خروس زری جون .

خروسه گفت :‌ جون خروس زری

سگ گفت : پیرهن پری جون

خروس : جون پیرهن پری

سگ : می خوام برم به کوه دشت ، برو تو لـانه ، نکنه بازم گول بخوری ، درو روی کسی باز نکنی؟

همچنین بخوانید :  عیسی به دین خود موسی به دین خود

خروس گفت : خیالت جمع باشه ، من مواظب خودم هستم .

سگ رفت ، بی خبر از اینکه روباه منتظر دور شدن اون بود . همینکه سگ حسابی دور شد ،

روباه ناقلـا جلوی لـانه خروس زری آمد تا نقشه اش را عملی کند ،

جلوی پنجره ایستاد و شروع کرد به آواز خواندن :

همچنین بخوانید :  ضرب المثل آن ریشی که گرو می گیرند این نیست

ای خروس سحری

چشم نخود سینه زری

شنیدم بال و پرت ریخته

نذاشتن ببینم

نکنه تاج سرت ریخته

نذاشتن ببینم

قسم روباه را باور کنم یا دم خروس را

 توضیح  قصه ضرب المثل قسم روباه را باور کنم یا دم خروس را

خروس زری که به خوشگلی خودش افتخار میکرد خیلی بهش بر خورد ، داد زد:

نه بال و پرم ریخته ، نه تاج سرم ریخته .

روباه گفت اگه راست میگی ، بیا پنجره رو بازکن تا ببینمت .

همچنین بخوانید :  ضرب المثل خدا شری بدهد كه خیر ما در آن باشد

خروس مغرور پنجره رو باز کرد و جلوی پنجره نشست و گفت :

بیا این بال و پرم ، اینم تاج سرم .

و همینکه خروس سرش رو خم کرد که تاجش و نشون بده ، روباه پرید و گردن خروس را گرفت .

خروس داد و فریاد زد کمک ، کمک که بلکه سگ به دادش برسه .

سگ با گوشهای تیزش صدای خروس را شنید و به طرف صدا دوید .

همچنین بخوانید :  ضرب المثل چوبکاری نفرمایید

دوید و دوید تا به روباه رسید .

از روباه پرسید: آی روباه حقه باز خروس زری را ندیدی ؟

روباه که دهان خروس رو بسته بود و اونو توی کوله پشتی انداخته بود ،‌

شروع کرد به قسم خوردن که والـا ندیدم ، من از همه چیز بی خبرم ،

و پشت سر هم قسم می خورد . یکدفعه چشم سگ به کوله پشتی افتاد و گفت :‌

قسم روباه و باور کنم یا دم خروس را ؟

همچنین بخوانید :  ضرب المثل تو نخندی من بخندم؟!

روباه تازه متوجه شد که دم خروس از کوله پشتی اش بیرون آمده ،

پس کوله پشتی رو انداخت و تا می توانست دوید تا از دست سگ نجات پیدا کند .

و خروس زری پیرهن پری هم همراه سگ به خانه برگشتند .

وقتی کسی دروغی میگه ، ولی نشانه ایی وجود داشته باشه

که حرف او را نقض کنه از این ضرب المثل استفاده می شود .

نمکستان

آواز عاشقانه مهرداد میناوند در مراسم ازدواج لاکچری اش
در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تاریخ بروزرسانی : 2018-10-08 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :